logo

2021-03-14 IV Niedziela Wielkiego Postu

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B J 3, 14-21

   

 Światło przyszło na świat
   

Dzisiejsza Ewangelia  podkreśla znaczenie wiary w życiu człowieka oraz wzmacnia nadzieję i pobudza do radości, ponieważ każdy, kto wierz w Chrystusa, będzie żyć wiecznie. Jezus jest Światłem świata, które  rozjaśnia ludzkie serce i wszystko, co dzieje się wokół nas. Podczas modlitwy  przychodzi do nas jako światło, napełnia swoją miłością przebaczeniem i leczy wszystkie rany.

Fragment Ewangelii nawiązujący do wydarzenie z wężem na pustyni podczas wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej (Lb 21,4-9), zapowiada mękę i śmierć Jezusa na krzyżu.

Podobnie, jak Izraelici spoglądając na wywyższonego węża, powracali do  zdrowia, tak każdy, kto wierzy w ukrzyżowanego Jezusa, otrzyma życie wieczne.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne  (J 3,16).

Największym świadectwem miłości Boga, jest Jezus, który ofiarował siebie dla zbawienia ludzkości.

Bóg nie ogranicza swojej miłości tylko do nielicznej grupy wybranych, lecz obejmuje  nią wszystkich ludzi, cały świat i wszechświat. Dzięki  ojcowskiej miłości Stwórcy, świat może istnieć, żyć, rozwijać się i zostać zbawiony.  Miłość Boga do nas jest  mocna, trwała i niepowtarzalna. Żadna cena nie jest dla Boga zbyt wysoka, aby zburzyć mur, który grzech stawia między człowiekiem a Bogiem.  

Bóg ofiarował nam życie i światło (J 1,4). Kto postępuje źle – pozostaje w ciemności;  kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego dobre uczynki są dokonane w Bogu.

Każdy może ofiarować Bogu swoją ludzką miłość jako wyraz szczerej  wdzięczności; każdy wolny człowiek może wybierać życie i światło, albo zło i ciemność. Jednakże w każdej sytuacji Bóg, jak Dobry Pasterz, szuka tego , kto się zagubił.

Bóg, który ofiarował nam swoją miłość, nigdy jej nie cofa ani zabiera. 

   

         

                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici