logo

2021-02-21 I Niedziela Wielkiego Postu

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B Mk 1,12-15

   

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.      

Pustynia jest często miejscem niebezpiecznym, miejscem pokus w drodze do celu. Jest również miejscem, gdzie można spotkać Boga oraz miejscem dającym siły do rozpoczęcia nowego życia.

Jezus zaczynał swoją misję apostolską od modlitwy, postu i walki z szatanem na pustyni gdzie przebywał przez czterdzieści dni wśród dzikich zwierząt i gdzie aniołowie  mu usługiwali.

Liczba 40 ma znaczenie symboliczne, odnoszące się, między innymi, do okresu potrzebnego do duchowego wzrastaniu, nawracaniu się oraz  do powrotu do Boga.

Dzisiejsze teksty biblijne zapraszają nas na duchową pustynię -  na rekolekcje i oczyszczenie serca, aby zbliżyć się do Boga i pogłębić swoją relację z Jezusem.

Wędrując po pustyni własnego życia, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy opuszczeni. Bóg jest z nami, towarzyszy nam, prowadzi bezpiecznie, wskazuje właściwy kierunek, podtrzymuje na duchu, zachęca, dodaje odwagi i siły, chroni przed niebezpieczeństwem. 

Na pustyni, na miejscu walki duchowej, przebywają nie tylko dzikie zwierzęta (symbol zła). Jest tam przede wszystkim Jezus z aniołami - ukazując chwałę nieba.

Królestwo Boże – to nowy porządek, nowy styl życia, nowe wartości  kształtujące nasze zwyczajne, codzienne postawy zgodne z Ewangelią. Jest to panowanie Boga w ludzkim sercu oraz Jego skuteczne działanie przez  sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie, pokój i przebaczenie. Budowanie Bożego królestwa wymaga współpracy człowieka z Jezusem, porzucenia swojej  przeszłości, akceptacji nowej Bożej rzeczywistości.

Bóg chce wyprowadzić ciebie na pustynię
i mówić do twojego serca.
Por. Oz 2,16

   

                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici