logo

2021-01-24 III Niedziela Zwykła

3 NIEDZIELA ZWYKŁA B Mk 1,14-20

   

Powołanie        

Piotr i jego współpracownicy byli zajęci swoją pracą gdy Jezus, przechodząc obok, zobaczył jak zarzucali sieci, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Jezus wybrał i nadal powołuje zwykłych ludzi -  niezależnie od tego kim  są, jacy są, co robią i gdzie mieszkają. Bóg powołuje kogo chce i kiedy chce.

Jezus zaprosił pierwszych uczniów do współpracy w budowaniu królestwa Bożego w świecie oraz w ludzkich sercach. Apostołowie Chrystusa opuścili swoje rodziny, domy, łodzie, pracę. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem, aby dzielić Jego życie i Jego los.

Fragment dzisiejszej Ewangelii przywołuje też nasze spotkania z Jezusem.

Chrystus przychodzi do nas w naszych zwyczajnych, codziennych zajęciach, nawet wtedy, gdy się tego nie spodziewamy. Chce być  obecny w naszym życiu, w naszej pracy i wypoczynku, w radości i cierpieniu. Jezus chce być z nami wszędzie gdzie się znajdujemy. Wzywa nas także do głoszenia Dobrej Nowiny nie tylko słowem, lecz, przede wszystkim przykładem życia chrześcijańskiego. W ten sposób możemy współpracować z Chrystusem w budowaniu królestwa Bożego w świecie i w ludzkich sercach.

Towarzyszyć Jezusowi – to żyć w Jego obecności, poznawać Go coraz lepiej, przyjąć Jego styl życia, zaakceptować Jego Prawo i normy postępowania, realizować Ewangelię na co dzień, szczerze miłować Boga i ludzi.

Kto chce towarzyszyć Jezusowi, musi zrezygnować z wiele rzeczy i porzucić swoje sieci- różnego rodzaju przywiązania zwłaszcza do rzeczy i spraw tego świata.

Odpowiednim czasem - nawracania i przemiany serca jest chwila obecna: tu i teraz, a nie odległa przyszłość. Jezus głosi, że Bóg działa z mocą, leczy i wyzwala teraz. Dlatego trzeba zawsze być otwartym na przyjęcia Słowa Bożego, nawiązać bliską, serdeczną relację z Jezusem wypełniać misję zlecona przez Boga.

 

Czas Się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
Mk 1,15

   

                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia