logo

2021-01-10 II Niedziela Zwykła

2 NIEDZIELA ZWYKŁA B (J 1, 35-42)

   

Chodźcie, a zobaczycie
 
       

Mateusz, Marek i Łukasz określają powołanie do życia chrześcijańskiego   słowami: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (por. Mk 1 14-15).  Natomiast Jan, uważa, że powołanie jest odpowiedzią  na  zaproszenie Jezusa wyrażone słowami: chodźcie, a zobaczcie. Jest to zaproszenie do poznania Jezusa, Jego sposobu życia i miejsca przebywania., do pójścia za Nim i zjednoczenia z Bogiem.   

Jan Chrzciciel nazwał Jezusa z Nazaretu Barankiem Bożym. Gdy to usłyszeli dwaj jego uczniowie, od razu poszli za Chrystusem.

Jezus odwrócił się i zapytał: czego szukacie? To są Jego pierwsze  słowa skierowane  do uczniów. Oni odpowiedzieli pytaniem: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczcie, powiedział Jezus.

Do nas również zwraca się Jezus z pytaniem: Czego szukacie?. Czy tylko materialnego dobrobytu, korzystnego stanowiska, poważania, uznania,  szacunku u ludzi, podziwu sławy, czy jeszcze innych światowych wartości ? 

Tego rodzaju dobra przemijają.

Istnieją jeszcze inne wartości, które pozostają na zawsze. Dlatego warto  zapytać siebie: Czy ja prawdziwie wiem czego szuka i pragnie moje serce ?

Co jest priorytetem w moim życiu? Czy szczerze szukam Boga, który jest największym wiecznie trwającym dobrem? Czy zauważam człowieka, który potrzebuje pomocy i dostrzegam  obecnego w nim Chrystusa? Jakie skarby gromadzę dla siebie w niebie, gdzie mól nie niszczy ani złodziej nie włamuje się i kradnie?

Ewangelia proponuje, aby postępować podobnie jak uczniowie, którzy poszli za Jezusem. Trzeba jak oni, zauważyć Jezusa, iść za Nim, zobaczyć gdzie  m i e s z k a – to jest - poznać Jego styl życia i pozostać z Nim. On jest naszym Nauczycielem i Panem.

Przebywać z Jezusem znaczy stać się Jego wiernym uczniem, przyjąć Jego styl życia i działania, dzielić Jego radości i cierpienia, sukcesy i odrzucenie.

Być z Jezusem znaczy szukać i zobaczyć Boga - Zbawiciela w naszym życiu, w środowisku, w którym  przebywamy, w szarej codzienności naszego trudu.

 

Idźmy za Jezusem, jak uczniowie z dzisiejszej Ewangelii, 
zobaczmy gdzie przebywa i pozostańmy z Nim.

   

                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici