logo

2021-01-03 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

2 NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU J 1,1-18

   

Bóg jest światłością        

Dzisiejsza Ewangelia kieruje nasza uwagę na największe wydarzenie w dziejach świata. Bóg przyszedł na świat, aby zamieszkać pośród swojego ludu. Przyszedł, aby zbawić człowieka i doprowadzić go do domu Ojca w niebie.

Syn Boży stał się człowiekiem przyjmując ludzką naturę. W ten sposób identyfikuje się z nasza małością i słabością. W Jezusie wielkość i moc Boga złączyły się z ograniczonością człowieka. Cechy boskie i ludzkie zespoliły się na skutek szczególnego uniżenia się Boga w Tajemnicy Wcielenia. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).

SŁOWO, które jest Bogiem i ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA, przychodzi do ludzi. Ci, którzy przyjęli Jezusa, otrzymali moc stania się dziećmi Bożymi gdyż odpowiedzieli na zbawcze działanie Syna Bożego. Przez Słowo i w Słowie otworzyło się dla człowieka niewyczerpane źródło łaski i prawdy.

Obecność Jezusa w świecie i w człowieku sprawiły, że Boże światło jaśnieje nawet w ciemnościach niewiary i grzechu. Tam, gdzie panuje wiara, znikają wszelkie ciemności.

W procesie niesienia światła mają udział ci, którzy żyją nowym życiem dzieci Bożych, czerpiąc z pełności Boga łaską po łasce ( por. J 1,16).

Panowanie światła polega również na tym, że miejsce Starego Prawa zajmuje wiara, która rodzi miłość. W nowym, Chrystusowym świecie wiara i miłość znaczą więcej niż przestrzeganie dawnych sztywnych norm prawnych.
Kto zachowuje przykazanie miłości, narodził się z Boga i zna Boga (por 1 J 4,7).

                                                                             

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

VI Niedziela Wielkanocna

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

 

 

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici