logo

2021-01-01 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 

   

        

W pierwszy dzień roku czcimy Maryję, Świętą Bożą Rodzicielkę, którą nazywamy również Bramą Nieba i Królową Pokoju. Nowy Rok to nowy początek, to dany nam nowy czas łaski. Wszystko jest przed nami, dlatego trzeba otoczyć, odpowiedzialnością i modlitwą każdy, jeszcze nieznany nam dzień. Prośmy Matkę Jezusa, aby towarzyszyła nam na ścieżkach tego nadchodzącego, nieznanego, niepewnego roku ze wszystkim co przyniesie, prośmy, aby szła z nami każdego dnia i prowadziła nas do Boga.Prośmy o tak bardzo upragniony pokój na świecie.

Z ufnością złóżmy w ręce Matki Bożej naszą ojczyznę, rodzinę i nas samych.
Dzięki Maryi, Bóg pozwolił odnaleźć się w sposób tak prosty i dostępny dla każdego. Bóg objawił się w Dzieciątku, narodzonym z Maryi, która jest Bramą Nieba i Królową Pokoju.

W naszej codziennej wędrówce wpatrujmy się w Maryję, Matkę pochyloną nad Dzieciątkiem, rozważającą w swoim sercu wielkie Boże tajemnice. Prośmy Ją, aby uczyła nas kontemplacji i pokazała, jak należy troszczyć się o życie – to ludzkie i to Boże w nas.
Spójrzmy też na szczęśliwych, radosnych pasterzy klęczących u żłóbka Jezusa. Ich postawa zachęca nas do radości i wdzięczności za Boży dar zbawienia.

Niech przez cały rok towarzyszy nam radość z obecności Boga wśród nas.

              

                                                               

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia