logo

2020-12-20 IV Niedziela Adwentu

IV NIEDZIELA ADWENTU B  Łk 1, 26-38 

   

 

     Raduj się Pełna łaski, Pan z Tobą
      
                          

Fragment dzisiejszej  Ewangelii , opisujący scenę Zwiastowania, zawiera dwa zasadnicze tematy: Objawia przyjście Jezusa na świat oraz powołanie Maryi na Matkę Syna Bożego. Jezus Chrystus jest tu znakiem wierności Boga, który spełnia obietnicę daną Dawidowi: Będzie On wielki i zostanie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca (Łk 1,30-33; por 2 Sam7,12-16).  

W Jezusie Chrystusie spełniły się wszystkie obietnice dane Dawidowi. Jezus jest Mesjaszem z domu Dawida. Jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem.

Maryja, poprzez swoje F I A T współdziałała w realizacji Bożego planu. Bez zastrzeżeń oddała się do dyspozycji Boga jako Jego Służebnica.

Dialog Archanioła Gabriela z Maryją jest centralnym punktem Zwiastowania. Jest  to najpiękniejszy dialog w historii zbawienia.  Sam Bóg, przez anioła, rozpoczyna rozmowę. Wybiera pokorną, skromną, ubogą młodą kobietę, Maryję. Proponuje Jej współudział i szczególną rolę w dziele zbawienia. Z delikatnością i szacunkiem czeka na Jej odpowiedź. Bóg czeka na zgodę  człowieka!

Pokorna Służebnica Pańska odpowiada: Niech mi się stanie  Maryja zgodziła się na tajemnicę i wszystkie konsekwencje swojej decyzji. W tym momencie Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał pośród  swojego ludu.  Bóg przekazał Maryi najcenniejszy dar – swojego Syna.

Maryja jest największym Arcydziełem, jest pełna łaski. Jest żywą świątynią obecności Boga w świecie (A. Pronzato).

Decyzja Maryi, Jej  bezgraniczne zaufanie Bogu, Jej  wiara , Jej  FIAT,  zmieniły bieg historii. Zaczęła się nowa era w dziejach zbawienia.

Każdy człowiek przeżywa  swojego  rodzaju, szczególne zwiastowanie. Do każdego Bóg posyła, swojego anioła  przez  Ewangelię, przez różnych ludzi, wydarzenia i liczne sytuacje życiowe, proponując konkretne zadania do wykonania.

Ważne są ludzkie reakcje na propozycje Pana Boga.

Pan czeka na wolną, szczerą odpowiedź człowieka.

Przykład Maryi zachęca do wielkodusznej, radosnej, ufnej  akceptacja woli Ojca Niebieskiego.

Jaka jest moja odpowiedź na propozycje Pana Boga?

              

                                                               

s. Boguchwała Kuras OSU

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici