logo

2020-11-15 XXXIII Niedziela Zwykła

33 NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 25, 14-30

   

Służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał
1 P 4,10
                                                                     

Talent w starożytnym świecie  był wielką sumą pieniędzy, w przypowieści ma znaczenie symboliczne. Oznacza dobra, jakie Bóg daje każdemu człowiekowi. Liczba i jakość talentów nie ma tu wielkiego znaczenia. Liczy się szczerość i miłość do Boga wyrażająca się w gorliwej i odpowiedzialnej pracy. Wielkim czy małym talentem trzeba służyć Bogu i człowiekowi.

Podobnie jak słudzy z przypowieści, otrzymaliśmy od Boga szczególne dary dla wypełnienia powierzonego nam zadania podczas ziemskiego życia.

Każde środowisko, każda społeczność ludzka może stać się miejscem wykorzystania naszych szczególnych umiejętności, może przyczynić się do  pomnożeniem powierzonego nam dobra.

Najważniejszym dobrem jest miłość. Piękne przykłady prawdziwej chrześcijańskiej miłości podaje św. Paweł w 1 Kor 13. 

Zadaniem chrześcijanina jest również ukazywanie dobrego, miłosiernego Boga oraz głoszenie Dobrej Nowiny nie tylko słowem, ale przede wszystkim przykładem życia chrześcijańskiego.

Otrzymanym talentem można służyć również poprzez ofiarną bezinteresowną pracy dla społeczeństwa oraz dla konkretnego, potrzebującego człowieka.  Bóg potrzebuje  współpracy swoich wyznawców w czynieniu dobra.

Sługa, który ukrył otrzymany talent, reprezentuje leniwych, obojętnych ludzi, którzy nie podejmują żadnej inicjatywy dla dobra  innych.

Główną intencją przypowieści jest mobilizacja  do wykorzystywania każdej okazji do pełnienia dobra. Niech Duch Święty prowadzi nas i kieruje naszym działaniem dla pomnażania dobra.

s. Boguchwała Kuras OSU

Przypowieść ukazuje hojną, wspaniałomyślną nagrodę za wierność.
Wartość wiecznej zapłaty jest nieporównanie większa od czynionych wysiłków
i ponoszonych trudów w życiu ziemskim.

 

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia