logo

2020-10-04 XXVII Niedziela Zwykła

27  NIEDZIELA  ZWYKŁA A Mt 21, 33-46

     
           
                                                                     

Winnica Pana Boga

Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się opisem troski Boga o swoją winnicę , o Izraela. Ukazuje Jego miłość, zaufanie i gesty dobroci. 

Pan troszczył się o tę winnicę  jak o coś  bardzo  cennego i drogiego. Chronił ją przed niebezpieczeństwem i jakąkolwiek szkodą. Wyposażył hojnie, aby była płodna i wydawała piękne owoce: Okopał, oczyścił z kamieni, zasadził szlachetną winorośl, zbudował wieżę i wykuł w niej tłocznię (por Iz 5.1-7).

Przypowieść jest opisem alegoryzującym, w którym każdy element (człowiek, rzecz, wydarzenie) ma ukryte czy symboliczne znaczenie. 

Właścicielem winnicy, jak u proroka Izajasza (Por Iz 5,1-7), jest Bóg.  Słudzy wciąż na nowo posyłani, to prorocy, którzy domagali się od Izraela wierności przymierzu. Syn jedyny, umiłowany, to Jezus Chrystus. Rolnicy, dzierżawcy winnicy, reprezentują grupę ludzi kierującą ówczesnym Izraelem, wrogą Chrystusowi, dążącą do Jego zagłady. 

Nieuczciwi, zachłanni rolnicy nie wywiązują się ze swoich powinności. Wysyłani przez pana służący, są okrutnie  traktowani, a jego syna zabijają. Właśnie do nich Jezus kieruje tę przypowieść.

Pan oczekiwał na owoce z winnicy, jako na odpowiedź na swoją miłość.  Otrzymał  tylko cierpkie grona – przestępstwo, okrucieństwo wobec swoich sług  oraz śmierć jedynego syna.

Rolnicy z przypowieści zostali odrzuceni i ukarani za okrutne  postępowanie i zabójstwo Syna Bożego.

Winnicę otrzymają inni - narody pogańskie, nowy Lud  Boży, Kościół Chrystusowy.

Chociaż przypowieść została skierowana do narodu żydowskiego, odnosi się również do  nas.

Jesteśmy umiłowaną winnicą Pana. Bóg troszczy się o każdego jak o winnicę w Księdze Izajasza (por. 5, 1-7). Obdarza człowieka zaufaniem, bezgraniczna miłością, obfitością  łask, różnymi talentami i darami.

Z pomocą Bożej łaski trzeba uprawiać winnicę własnego człowieczeństwa. Trzeba kształtować swój umysł, serce, ducha tak, aby owoce  naszej winnicy stały się radosną pieśnią – odpowiedzią na MIŁOŚĆ i ucieszyły najlepszego Ojca w niebie.

Bóg czeka na odpowiedź i wdzięczność każdego człowieka. Czeka na konkretne owoce naszej miłości.

 

s. Boguchwała Kuras OSU

 

Jaka jest moja wrażliwość i gotowość
na propozycje i oczekiwaniaPana Boga ?

 

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici