logo

2020-08-02 XVIII Niedziela Zwykła

18 NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 14,13-21

     
           
                                                                     

Wy dajcie im jeść

Jezus zatroszczył się, aby nakarmić wszystkich zmęczonych i głodnych ludzi, którzy szli za Nim. Uczniowie byli zakłopotani tym, że nie mają dość jedzenia dla wszystkich, dlatego zamierzali odprawić ich do okolicznych wiosek i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność. 

Chrystus wie, że niezależnie od tego, ile mają, Bóg może to rozmnożyć. Wy dajcie im jeść - powiedział ( por.Mt 14,16). 

Apostołowie mieli tylko pięć chlebów i dwie ryby – zbyt mało, aby nakarmić wszystkich. Tych zaś, którzy tam byli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci . 

Bóg czyni wielkie rzeczy posługując się małymi. Jezus bierze chleby i ryby, patrzy w niebo, odmawia błogosławieństwo, rozmnaża, łamie i daje  głodnym ludziom. Wszyscy najedli się do syta.  Po posiłku  zebrano z tego, co pozostało jeszcze 12 pełnych koszów ułomków.

Jest to cud wiary i modlitwy dokonany przez Jezusa ze współczuciem i miłością. Rozmnażając chleb, Jezus posługuje się codziennym pokarmem.

Cud rozmnożenia chleba jest zapowiedzią Eucharystii.Pokazuje również jak Chrystus stokrotnie pomnaża każde nawet najmniejsze dobro.

Eucharystia jest szczególnym darem miłości Jezusa. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód  wszystkich ludzi. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, ale jest Bogiem.

Pan przychodzi jako chleb w Eucharystii, aby spotkanie się z każdym człowiekiem.

Przyjmując Jezusa Eucharystycznego, przyjmujemy Jego życie ze wszystkim, co się w nim wydarzyło, co przeżył od pierwszej chili  swojego istnienia, aż do końca ziemskiej egzystencji. Przyjmujemy Jego prace, doświadczenia, radości, trud, modlitwę i cierpienia. Przyjmujemy Jego orędzie miłości.

Spotkanie z Eucharystycznym Jezusem inspiruje nas do praktykowania współczucia i miłosierdzia względem naszych bliźnich, do dzielenia się nie tylko zwykłym chlebem, lecz także darami duchowymi.

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici