logo

2020-07-05 XIV Niedziela Zwykła

14 NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 11,25-30

     
           
                                                                     

 Jezus zaprasza do siebie wszystkich utrudzonych

Przyjdźcie do Nie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja wam dam wytchnienie (Mt 11,18).

Powyższy cytat odsłania nam tajemnicę Jezusowego Serca oraz Jego wrażliwość na trudy, słabości i liczne cierpienia ludzkie.

Tylko Bóg może dać prawdziwy pokój, ukojenie i wsparcie. On daje moc zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego (Iz 40,20).

Jezus zaprasza do siebie wszystkich utrudzonych, wyczerpanych, zmartwionych, uciskanych, tych którzy uginają się pod ciężarem swojego życia. Chrystus zachęca ich do zaakceptowania Jego słodkiego jarzma i lekkiego ciężaru. To znaczy, aby powierzyli się Jego Sercu i zawierzali Mu wszystkie  trudne problemy.

Serce Jezusa jest łagodne, delikatne, pokorne i ciche. Promieniuje pokojem i przelewa swoja miłość na tych, którzy pragną żyć w jego obecności.

Spotkanie z Jezusem pozwala w innym świetle zobaczyć nasz codzienny trud oraz  daje nam pokój i pokrzepienie.

Nawet krótkie chwile spędzane z Jezusem pozwalają, w duchu wiary spojrzeć  na otaczającą nas rzeczywistość i ocenić w Bożym świetle nasze codzienne zmagania. Serce Jezusa umacnia nas, obdarza prawdziwym pokojem i dodaje siły do ufnego i spokojnego radzenia sobie z problemami oraz codziennym trudem.

Pokochajmy więc życie przy Bogu. Wtedy możemy powiedzieć Jezusowi wszystko, z Nim omówić swoje pytania, przedstawiać swoje troski i obawy. Możemy także wyrazić swoje nadzieje, swoją wdzięczność, rozczarowania, prośby i pragnienia (Benedykt XVI).

 

Poświęćmy choć trochę czasu na spotkanie  z Jezusem
w ciągu naszego pracowitego dnia.

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici