logo

2020-06-28 XIII Niedziela Zwykła

13 NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 10,37-42

     
           
                                                                     

 Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu
Święty Augustyn

Fragment dzisiejszej Ewangelii odnosi się nie tylko do tych, którzy z powołania zostali misjonarzami – głosicielami Dobrej Nowiny o królestwie Bożym, lecz również dotyczy wszystkich wyznawców Chrystusa.

Tekst Mt 10,37-42 podaje kilka ważnych pouczeń Jezusa na temat miłości Boga i ludzi, cierpienia oraz gościnności.

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien( w. 37).

Bóg jako nasz Stwórca, Odkupiciel, najlepszy Ojciec jest źródłem i centrum naszego życia. Jest naszym Panem, od którego stale otrzymujemy łaski i inne dary duchowe oraz to, czego potrzebujemy, aby żyć. Bóg kocha nas nieskończoną miłością i pragnie obdarzyć nas wiecznym szczęściem w niebie. Boga nie można odsuwać na koniec ludzkich wartości, lecz należy się Mu pierwszeństwo we wszystkich sprawach. Boga – najlepszego Ojca, trzeba kochać całym sercem, całą duszą, całym umysłem, całym życiem.

Jeśli prawdziwie, najbardziej kochamy Boga, wtedy również kochamy naszych bliskich i innych ludzi.

Kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien (w. 38).

Krzyż wpisany jest w życie każdego człowieka. Chodzi tu o różnego rodzaju cierpienia. Krzyżem może być szare, codzienne życie z jego problemami, trudnościami, ze  wszystkim, co niweczy nasze plany, pragnienia, co dzieje się wbrew naszej woli. Naszym krzyżem mogą też być rany zadawane przez  bliźnich, prześladowców oraz wrogów  za życie zgodne z Ewangelią.

Kto Was przyjmuje, Mnie przyjmuje (w.40).

Chodzi tu o życzliwe, gościnne przyjęcie tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę. Oni reprezentują samego Chrystusa, kontynuują Jego misję wśród narodów świata. Chrystus utożsamia się z tymi, których posyła, chociaż    tylko słabymi „ narzędziami”. Przez nich objawia się  moc Boga i przez nich przemawia Ewangelia.

Każdy, kto życzliwie przyjmuje uczniów Jezusa i tych „najmniejszych”,  przyjmuje samego Boga .

 

Jaka jest moja hierarchia wartości ? Które miejsce Bóg zajmuje w moim życiu ?

Jakie są moje relacje z bliźnimi ? 


 

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Miejmy zawsze serca rozpalone miłością.

św. Aniela Merici