logo

2020-06-14 XI Niedziela Zwykła

11 NIEDZIELA OKRES ZWYKŁY A Mt 9,36-10,8

     
           
                                                                     

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie
Mt 10,8

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mający pasterza (Mt 9, 36).

Wyrażenie litować się, pojawiające się w powyższym zdaniu ( Mt 9,36), przypomina nam pełnego litości ojca syna marnotrawnego, który widząc powracające dziecko, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go  (por. Łk 1520).

Do ludu znękanego i porzuconego, podobnego do owiec nie mających pasterza, Jezus posyła  swoich Apostołów. Daje im władzę aby głosili Dobrą Nowinę, wzywali do nawrócenia, uzdrawiali chorych, wskrzeszali  umarłych, oczyszczali trędowatych, wypędzali złe duchy (por. Mt 10,1.8).

Dzisiejsza Ewangelia nie tylko  odnosi się do Dwunastu Apostołów. Zawiera również głębokie przesłanie skierowane do wielu chrześcijan, zapraszając ich do  współpracy z Chrystusem, ponieważ żniwo jest wielkie, ale robotników mało  (Mt 9,36). Ewangelia zachęca też do modlitwy o ludzi gotowych do pracy dla  królestwa Bożego.

Dzisiaj także Jezus posyła ludzi - współczesnych apostołów, aby szli na cały świat i głosili Dobrą Nowinę. Chrystus wyposaża swoich robotników w dary Boże i szczególne łask dla owocnej misjonarskiej pracy. Apostoł Chrystusa ma pomagać ludziom w tym, co ich najbardziej boli. Dotyczy to nie tylko cierpień  fizycznych, ale również duchowych czy psychicznych. Dobry apostoł  dostrzega człowieka, poznaje jego sytuację, troszczy się o niego tak, jak czynił to Chrystus podczas  swojego ziemskiego życia.

Zadaniem współczesnych apostołów jest budowanie nowego stylu życia jako bracia i siostry w wielkiej rodzinie Bożej oraz do bezinteresownego dzielenia się otrzymanymi do Boga darami.

W jaki sposób mogę być misjonarzem w swoim środowisku, aby  budować królestwo Bożej miłości, sprawiedliwości, prawdy i pokoju?


  Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju:
Tam gdzie nienawiść, pozwól mi siać miłość,
Gdzie krzywda – przebaczenie,
Gdzie zwątpienie – wiarę,
Gdzie rozpacz – nadzieję,
Gdzie mrok –światło,
Tam gdzie smutek- radość.
Święty Franciszek

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici