logo

2020-06-07 Uroczystość Trójcy Świętej

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

     
           
                                                                     

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca
i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi
2 Kor 13,13

Trójca Święta – to jedna z największych tajemnic naszej wiary - Jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Jezus, stając się człowiekiem, przybliżył nam podstawowe prawdy o Trójcy Świętej, której nie zdołamy do końca pojąć ludzkim rozumem.

Ewangelia mówi o Bogu Ojcu, który jest Miłością, który jest u początku wszelkiego życia. Bóg jest dobry, serdeczny, pełen życzliwości i nieskończonego miłosierdzia wobec każdego człowieka. Bóg jest najlepszym, kochającym Ojcem, który przebacza wszystkie nasze grzechy i zawsze akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy.

W Jezusie Chrystusie, Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał pośród swojego ludu jako najlepszy brat, wierny i prawdziwy przyjaciel oraz Zbawiciel całej ludzkości.

Bóg działa  przez Ducha Świętego, który nas poucza, oświeca, inspiruje, pomaga poznawać miłujące Serce Chrystusa i Jego Ewangelię, prowadzi  właściwą, bezpieczną drogą naszego ziemskiego życia  do domu Ojca i Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

Trójca Święta jest też wzorem dla Kościoła. Jesteśmy w nim wezwani do jedności i wzajemnej miłości, która jest konkretnym świadectwem naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

W ten sposób wchodzimy w nadprzyrodzoną, wiecznie trwająca relację z Najświętszą Trójcą: z Bogiem Ojcem, z Jezusem, naszym Zbawicielem oraz z Duchem Świętym, który nas uświęca.

Ewangelia  przekazuje  słowa Jezusa skierowane do apostołów. Chrystus powierza im odpowiedzialne zadania głoszenia Dobrej Nowiny oraz  misję apostolską względem całej ludzkości: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem (por. Mk 16,15n; Mt 28,19-20).


 Stworzeni, odkupieni i uświęceni, mimo naszej grzeszności,
pozostajemy w szczególnej, bliskiej relacji z Trójcą Najświętszą.
Święty Augustyn

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici