logo

2020-05-17 VI Niedziela Wielkanocna

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA - A J 14,15-21

     
           
                                                                     

Nie zostawię was sierotami
J 14,18

Chrystus odchodzi do Ojca, ale powróci i wtedy Go ponownie zobaczymy. Jednakże nie możemy oglądać Go fizycznie, jak niegdyś uczniowie, przed odejściem Jezusa do Ojca. Natomiast możemy doświadczać Jego obecności  w inny, nowy sposób poprzez  trwałe przebywanie Ducha Świętego w nas.

Jezus obiecał, że nie zostawi nas sierotami. Trzykrotnie zapewniał, że nie będziemy osamotnieni: Duch Święty będzie z nami (14, 16-17); Jezus będzie z nami (14,18); Bóg Ojciec będzie z nami (14,23).

W greckim oryginale, występuje słowo   Paracletos. Termin ten  posiada liczne aspekty określające  działania Ducha Świętego, np. jako Pocieszyciela, Adwokata, Wspomożyciela, Doradcy, Pośrednika itp.

Duch Święty kontynuuje  nauczanie Jezusa. Poucza, przypomina i wyjaśnia Jego  słowa  oraz ukazuje sens zbawczej misji Syna Bożego. Uczy nas również modlić się jak trzeba (por. Rz 8,26) i prowadzi bezpiecznie po różnych ścieżkach naszego  życia. Duch Święty otwiera nasze serca na  wiarę, nadzieję i miłość, rozjaśnia umysł, byśmy mogli poznać prawdę i wartości życia chrześcijańskiego.

Warto też w tym miejscu zacytować słowa  św. Pawła: Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga (1 Kor 6,19). 

Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5).

Ci, którzy wierzą, ufają, kochają i zachowują przykazania Boże, cieszą się obecnością Jezusa w swoim życiu przez działanie Ducha Świętego.

Duch Święty jest największym darem Zmartwychwstałego Jezusa. Jest niewyczerpanym źródłem Bożego życie w nas – biednych ludziach. Jest naszym Panem i Bogiem tak, jak Ojciec i Syn Boży (Papież Franciszek).


Ześlij światłość swoją i wierność swoją:
Niech one mnie wiodą
i niech mnie przywiodą do Twojej świętej góry
i do Twych przybytków.
Ps 43(42),3

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici