logo

2020-05-10 V Niedziela Wielkanocna

5 NIEDZIELA WIELKANOCNA - A J 14,1-12

     
           
                                                                     

Zaproszeni do domu Ojca

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem...W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele (por J 14,2-3).

Jezus mówi o  duchowej rzeczywistości  domu Ojca oraz o  życiu w niebie.

Dom Ojca w dzisiejszej Ewangelii, zgodnie z oryginalnym greckim terminem (oikai), nie odnosi się do jakiegoś budynku, lecz określa ciepłą atmosferę ogniska domowego. Natomiast, słowo mieszkanie (gr. mone), przywołuje antyczny klasztor, otwarty i gościnny. Jest w nim wiele pomieszczeń i panuje atmosfera braterskiej życzliwości, przyjaźni i miłości. Przypomina Arkę Noego , gdzie każdy czuje się jak u siebie w domu (por. I. Gargano).

W niebie jest  mieszkań wiele  i osobne miejsce dla każdego. Jezus zabierze nas do siebie gdy przyjdzie powtórnie w chwale. Odtąd zawsze z Nim będziemy-  otrzymamy od Boga dom wiecznie trwały w niebie ( por 2 Kor 5,1n).

Niebo jest stanem głębokiego zjednoczenia zbawionego człowieka z Bogiem. Jest miejscem, gdzie można oglądać Boga twarzą w twarz. Jest miejscem trwałego szczęścia i radości, wiecznie trwającej miłości i piękna. Niebo jest miejscem głębokiego zjednoczenia z Bogiem - udziałem w życiu Trójcy Świętej. 

Tomasz Merton powiedział: Brama do nieba jest wszędzie. Jezus powiedział:Ja jestem bramą. Zatem- Jezus jest wszędzie.

Jezus, zaufany nasz  przewodnik,  całym swoim życiem i swoim nauczaniem pokazuje nam właściwy kierunek i prowadzi do szczęścia wiecznego w niebie. Chrystus uczy nas jak żyć w prawdzie i miłości. Jest  Drogą Prawdą i Życiem. Jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jezus jest drogą prowadzącą nas do Bożej Rodziny, do Trójcy Świętej.

Z wdzięcznością przyjmijmy  Jezusowe zaproszenie  do domu Ojca w niebie.

Ześlij światłość swoją i wierność swoją:
Niech one mnie wiodą
i niech mnie przywiodą do Twojej świętej góry
i do Twych przybytków.
Ps 43(42),3

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici