logo

2020-04-26 - IV Niedziela Wielkanocna

4 NIEDZIELA WIELKANOCNA - A J 10,1-10

     
           
                                                                     

Brama do nieba

W Starym Testamencie Bóg ukazany jest jako idealny pasterz w przeciwieństwie do samolubnych przywódców izraelskich (por. Ez 34, 1-22). Obietnice prorockie dotyczące Boga – prawdziwego, dobrego pasterza , w pełni zrealizowały się w Jezusie Chrystusie.

Syn Boży przyszedł, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10). Chrystus ukazuje różnice pomiędzy swoją troską i opieką nad owcami, a  traktowaniem  swojego ludu przez przywódców żydowskich. Chce uwolnić swój lud od ograniczeń narzuconych mu przez niewłaściwą faryzejską interpretacje Prawa i Proroków.   

Jezus Dobry Pasterz chroni swoje owce, leczy je i wyprowadza z każdego niebezpieczeństwa, broni przed fałszywymi nauczycielami i przywódcami.

Dobry Pasterz  jest bramą wiodącą do zbawienia. Mówi o sobie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie ( J 14,6).

Jezus jest  bramą również do naszego codziennego życia. Idzie przed nami, pokazuje  bezpieczną drogę , prowadzi nas poprzez różne wydarzenia i sytuacje  do  Ojca w niebie. 

Jezus jest bramą, której nie można ominąć. Trzeba przez nią przejść , trzeba przejść przez Jego życie, wraz z Maryją  i z wielka ufnością. Idźmy więc za Jezusem, Jego śladami i wracajmy do pasterza i stróża naszych dusz (por 1P 2,21.25).

                                 
Kto słucha Jezusa i za Nim  podąża, nie zabłądzi. Głos naszego Dobrego Pasterza słyszymy w Ewangelii, widzimy Go w dziełach miłosierdzia i spotykamy  w wielu sytuacjach naszego życia.

Wchodzić przez bramę, przez Chrystusa  znaczy: zaakceptować  Jego styl życia i Jego sposób traktowania ludzi.

Jezus jest drogą i bramą do naszych bliźnich, do ich serc, w których mieszka Bóg. Tylko przez Jezusa możemy rozpoznawać obraz Boży w drugim człowieku oraz podobnie jak Dobry Pasterz, otoczyć go szacunkiem i troską (Papież Franciszek).

Jezus jest moim Pasterzem, woła mnie po imieniu i troszczy się o pokarm dla życia. Jezus jest moją drogą i moją bramą do domu Ojca.

Ciasna i wąska jest brama wiodąca do życia wiecznego.
Jednakże jest tak szeroka, jak ramiona Jezusa rozciągnięte na krzyżu,
aby przygarnąć i objąć cały świat.
Michael Fallon

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici