logo

2020-04-12 Wielkanoc

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO J 20,1-9

     
           
                                                                     

Zmartwychwstania Chrystusa jest najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości. Jest nowym sposobem życia oraz fundamentem wiary i nadziei chrześcijańskiej. Jest przejściem do życia trwającego wiecznie.

Zmartwychwstanie Jezusa jest największym zwycięstwem nad grzechem, złem, śmiercią oraz nad tym wszystkim, co gnębi życie i czyni je mniej ludzkim.

Zmartwychwstanie jest najcenniejszym darem miłosiernego Boga dla całej ludzkości  i dla każdego człowieka.

Orędzie  Wielkanocnego Poranka rozbrzmiewa radosną wiarą, nadzieją i miłością, bo otworzyło się dla nas niebo. Fakt zmartwychwstania Chrystusa zapewnia nas, że naprawdę zostaliśmy odkupieni.

Z pustego grobu odchodzimy z radością, ponieważ Jezus żyje , jest z nami i działa pośród nas.

Co to znaczy, że Jezus zmartwychwstał? To znaczy, że miłość Boga jest silniejsza od zła, jest silniejsza nawet od śmierci. To znaczy, że miłość Boga może przemienić nasze życie i sprawić, że pustynne obszary naszego serca zakwitną jak na wiosnę (Papież Franciszek).

W momentach zwątpienia, rozterki  czy rozczarowania, przychodzi do nas Chrystus ze słowami pociechy :  Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych ?  Jezus żyje! Nie trzeba  szukać Go w przeszłości czy wśród umarłych, lecz pośród nas, w naszym sercu, oraz we wszystkich sprawach i wydarzeniach  codziennego życia.

Ostatnim doświadczeniem ludzkiego życia nie jest śmierć. Jest nim  zmartwychwstanie, które zwycięża wszelkie zło, obmywa z grzechów, przywraca niewinność i radość.

Dzięki wierze i przyjaźni z Jezusem, możemy zmartwychwstawać  duchowo w każdym czasie. Każde zwycięstwo nad grzechem , dokonane mocą Chrystusa, jest przejawem duchowego zmartwychwstania.

Pełni nadziei  zaprośmy Zmartwychwstałego Pana do naszego życia jako  Zbawiciela i naszego najlepszego przyjaciela. On jest zawsze przy nas, obdarza nas pokojem i mocą do życia zgodnego z Ewangelią  - do radosnego pełnienia woli Bożej.

Prośmy Boga, który przemienia śmierć w życie, aby przemienił nienawiść w miłość, zemstę w przebaczenie, wojnę w pokój. Módlmy się o pokój i  miłosierdzie dla całego świata.    

 

Moc zmartwychwstania, to przejście z niewoli zła do wolności dobra,               
co musi dokonywać się w naszym życiu codziennym

(Por. papież Franciszek).

   

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici