logo

2020-04-05 Wielki Tydzień

WIELKI TYDZIEŃ - A

     
           
                                                                     

Podczas Wielkiego Tygodnia towarzyszymy Jezusowi w Jego męce i zmartwychwstaniu. Jest to czas głębokiej refleksji nad cierpieniem Syna Bożego dla naszego zbawienia.

Wielki Piątek jest dniem kiedy człowiek podniósł rękę na Boga, włożył na ramiona Jezusa krzyż, drzewo hańby, poprowadził Go na wzgórze Kalwarii, przybił do krzyża i zadał okrutne cierpienia fizyczne i moralne.

Jest to również dzień, w którym Bóg objawił swoją dobroć, miłosierdzie i bezgraniczną miłość poprzez Jezusa, który na krzyżu złożył ofiarę z życie , aby nas odkupić.

Jest to dzień pojednania z Bogiem , dzień  przebaczenia naszych grzechów i win.

Od tego dnia, poprzez wszystkie wieki miłosierne serce Ojca jest otwarte dla każdego człowieka.

Taka jest odpowiedź Boga na zło w świecie.

Śmierć Jezusa na krzyżu nie jest porażką lecz największym zwycięstwem nad mocami ciemności i zła.

Dla wierzących, krzyż Chrystusa nie tylko kojarzy się z cierpieniem czy upokorzeniem, lecz jest znakiem zwycięstwa Syna Bożego nad wszelkim złem, jest znakiem Jego chwały oraz miłosierdzia dla świata i przebaczenia ludzkich nieprawości. 

Wielki Tydzień jest czasem łaski, który daje nam Pan. Dlatego trzeba otworzyć serce na Światło Chrystusa oraz dla ludzi, aby stali się dla nas bliskimi  jak siostry i bracia w rodzinie Bożej.

Krzyż dźwigany przez człowieka często kojarzy się ze złem, jakie każdy nosi w sobie, i jakie istnieje wokół nas. Przyjęty z wiarą, dźwigany cierpliwie, w łączności z cierpiącym Chrystusa jest naszym ratunkiem i zbawieniem. 

 

Uwielbiamy Cię Chryste i błogosławimy Ciebie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

   

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici