logo

2020-03-15 III Niedziela Wielkiego Postu

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A - J 4,5-42     
           
                                                                     

Żywa Woda

Dzisiejsza Ewangelia opisuje spotkanie Jezusa z Samarytanką w Sychar, przy studni Jakubowej, gdzie codziennie przychodziła po wodę.

Pewnego dnia, obarczona licznym problemami życiowymi, spotkała  siedzącego przy studni, zmęczonego drogą Jezusa.

Chrystus pierwszy rozpoczyna rozmowę i prosi: Daj mi się napić. W ten sposób łamie bariery wrogości, jakie istniały pomiędzy Żydami a  Samarytanami oraz  przekracza rasowe i społeczne uprzedzenia względem kobiet. Samarytankę traktuje z szacunkiem i troską, chociaż jest cudzoziemką. Żydzi bowiem unikali kontaktów z Samarytanami, uważali ich za wrogów. Miłosierdzie Jezusa jest większe od wszelkich uprzedzeń. Prośba Jezusa zapoczątkowała szczery dialog dotyczący duchowego życia tej kobiety. Chrystus potraktował ją z szacunkiem i troską. Stopniowo  poprzez pouczenia i wyjaśniania  prawd Bożych doprowadził ją do poznania i umiłowania Boga.

Jezusowy sposób  rozmowy  z Samarytanką może być doskonałym wzorem dla naszych relacji z innymi.

Całkowicie przemieniona Samarytanka pozostawiła pusty dzban przy studni i pobiegła do miasta, by opowiadać o swoim spotkaniu z miłosiernym Chrystusem. 

Ewangeliczne opowiadanie o Samarytance dotyczy również naszego życia.  To, co zdarzyło się przy studni  Jakubowej, w jakiś sposób odnosi się też do naszego spotkania z Jezusem.

Jezus przychodzi szukać zagubionego człowieka i  prowadzi go do coraz głębszej, osobistej, bliskiej relacji z Bogiem.

Jezus czeka na nas w różnych sytuacjach naszego życia i do nas także  kieruje słowa: Daj mi się napić. W ten sposób prosi, abyśmy pokazali Mu głębię swojego serca. Prosi, by opowiedzieć Mu szczerze całą prawdę o sobie i pokazać Mu swoją prawdziwą twarz.

Chrystus pragnie ofiarować nam żywą wodę, która stanie się w nas obfitym źródłem na życie wieczne (J 4,14).

Żywa woda jest symbolem Ducha Świętego, jest miłością płynącą z Jezusowego serca, jest źródłem zbawienia, które  zaspokaja ludzkie pragnienie Boga i oczyszcza z wszystkiego, co utrudnia zjednoczenie z Nim. Jest to Duch Święty dawany bez ograniczenia  (por. J 3,34). Żywa woda daje nowe życie, nowe możliwości, uwalnia od przeszłości

Jezus uczy również o prawdziwym kulcie, którego celem jest głębsze poznanie Boga, budowanie osobistej, bliskiej relacji z Nim i szczera praktyka pobożności... Żywą Wodą jest Jezus.

Boga trzeba czcić  w duchu i prawdzie. Termin  duch odnosi się w tym tekście do Ducha Świętego a  prawda do Jezusa Chrystusa ( por. J 14,6).

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici