logo

2020-03-01 I Niedziela Wielkiego Postu

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A Mt 4,1-11


     
           
                                                                     

Nie samym chlebem żyje człowiek

Rozpoczynając swoją działalność publiczną, Jezus udał się na pustynie. Przebywał tam przez  40 dni, modlił się , pościł i był kuszony przez diabła.

Można tu wspomnieć Naród Wybrany, doświadczonego pokusami podczas wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Wówczas Izraelici zwątpili w opatrzność Bożą, wystawiali Boga na  próbę , opuścili Go służąc bożkom.

Tam, gdzie Izrael poniósł klęskę, Jezus, Syn Boży odniósł zwycięstwo.

Fragment Ewangelii o kuszeniu Jezusa dotyczy właściwego zrozumienia posłannictwa Syna Bożego.

Szatan chce, by Jezus realizował swoją misję za pomocą siły, prestiżu, bogactwa  i próżności. Jezus stanowczo odrzuca te pokusy. Ukazuje swoje Synostwo Boże jako bezgraniczne zaufanie i posłuszeństwo w realizowaniu zbawczych planów Ojca.

Szatan sugeruje, aby Jezus użył swojej duchowej mocy dla zaspokojenia własnych potrzeb życiowych, do wykonania spektakularnego widowiska, by  wzbudzić podziw u ludzi, dla zdobycia władzy i nadmiernego bogactwa tego świata.

Te trzy pokusy, które Chrystus odrzucił, są zawsze aktualne i ujawniają się w różny sposób, także w obecnej rzeczywistości. Można tu wymienić niektóre z nich:  łatwe zdobywanie bogactwa oraz różnych wartości doczesnych, często w sposób nieuczciwy, krzywdzący innych ludzi, zwłaszcza biednych i ciężko pracujących.

Do tych pokus  należą również pewne postawy życiowe takie, jak: pycha, próżność, poszukiwanie prestiżu, wyróżnienia, korzystnego stanowiska dla zyskania uznania i poważania u ludzi, stawianie siebie w pozycji wyższości, dyskwalifikując i lekceważąc innych ludzi.

Okres Wielkiego Postu to czas na nawrócenie i powrót do Boga. To czas, aby zauważyć to wszystko, co wymaga korekty i naprawy. To właściwy czas, aby z życzliwością spojrzeć na  bliźniego, otoczyć go troską i miłością. Jest to czas  odpowiedni i dobry na odzyskanie radości i ufności, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi  (por .Papież Franciszek)

Bóg czeka na nas,  pragnie usunąć wszystko, co nas obciąża, chce uleczyć nasze serca i umysły. Bóg pragnie uwolnić  ludzi z fałszywego przekonania, że bogactwo, pycha i wyniosłość, prestiż i sława są źródłem siły, panowania i  skutecznym sposobem na szczęśliwe życie.

Wielki Post jest czasem na budowanie głębokiej i bliskiej relacji
z przebaczającym, miłującym i miłosiernym Ojcem.

                                                                

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici