logo

2020-02-16 VI Niedziela Zwykła

6  NIEDZIELA ZWYKŁA A Mt 5,17-37

     
           
                                                                     

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.
Ps 119,105

Gdy Jezus mówi o wypełnieniu Prawa, nie znaczy to, że  ogłosi jeszcze inne przykazania. Chodzi tu o nowe zrozumienie przepisów Prawa, o właściwą interpretację, która ma prowadzić do większej sprawiedliwości.

Chrystus  proponuje sposób życia według Prawa Bożego, gdzie priorytetem jest miłość, a nie litera czy drobiazgowe, nieistotne przepisy dodawane przez ludzi.

Prawo ustanowił Bóg dla dobra i szczęścia wszystkich ludzi. Jest ono potrzebne do regulowania wielu spraw, dla godziwego życia obywateli i właściwego funkcjonowania społeczeństwa. Prawo Boże jest darem i szczególną pomocą, ponieważ umożliwia bliskie relacje człowieka z Bogiem, ułatwia braterskie współżycie ludzi, harmonijne i pokojowe współistnienie narodów na świecie, oparte na miłości, sprawiedliwości i życzliwości względem każdego człowieka.

Jezusowe Prawo jest prawem miłości, które literę zastępuje duchem i domaga się większej sprawiedliwości od tej, którą  stosowali uczeni w Prawa i faryzeusze. Nowe Prawo domaga się głębszego zrozumienia sensu treści zawartej w konkretnych wskazaniach. 

Przykłady większej sprawiedliwości znajdują się w dalszej części Kazania na Górze ( Mt 5,21-48). Ukazują nowy sposób życia, proponowany przez Jezusa.

Nowe Prawo domaga się lepszego i głębszego zrozumienia sensu nakazów  prawa, domaga się bardziej autentycznej szczerej pobożności, serdecznej, głębokiej relacji z Bogiem, silniejszej, pozytywnej więzi z bliźnimi oraz właściwego szacunku dla  świata.  Na tym polega wypełnianie Prawa.

Wymagania Jezusa, zawarte w antytezach (Mt 5, 21-48), można podsumować krótkim stwierdzeniem św. Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12,21).

Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha;
Nakazy Pana słuszne – radują serce.
Przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy.
Sądy Pańskie prawdziwe,
wszystkie razem są słuszne,
cenniejsze niż złoto, niż złoto najlepsze,
a słodsze od miodu płynącego z plastra.
Por. Ps 19,8-11

                                                                

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici