logo

2020-02-02 Święto Ofiarowania Pańskiego

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO (Łk 2,22-40)

     
           
                                                                     

Znak, któremu sprzeciwiać się będą

Oto nagle przychodzi do swojej świątyni Pan, którego wy oczekujecie (Ml 3,1). Powyższe słowa ostatniego proroka można odnieść do ewangelicznego wydarzenia gdy Maryja z Józefem przybyli do świątyni w Jerozolimie, aby zgodnie z Prawem, ofiarować Jezusa Bogu ( por. Wj 13,2.12.15).

Prorok Symeon i prorokini Anna, wdowa, która  służyła Panu  w świątyni, właśnie nadeszli, aby powitać Mesjasza Pańskiego. Można uznać ich  jako przedstawicieli wierzącego ludu żydowskiego. 

Symeon, trzymający  małe Dziecko w ramionach reprezentuje tych Żydów, którzy przyjęli Jezusa jako obiecanego przez Boga Mesjasza. 

Anna  opowiadała o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

Jezus, w ramionach Symeona, jest Zbawicielem wszystkich ludzi, jest światłem i objawieniem dla zagubionych oraz dla tych, którzy go przyjmują. Jezus jest także chwałą i chlubą ludu Bożego.

Po słowach radości odnoszących się do małego Jezusa, Symeon wypowiada prorocze słowa, które zwiastują Krzyż i odrzucenie  przez własny naród. 

Jezus zaniesie światło całemu światu, lecz posłannictwo swoje realizować będzie w ciemności Krzyża. Chrystus będzie znakiem, któremu sprzeciwiać się będą.

Symeon mówi  również o bólu i cierpieniu Maryi. Sprzeciw wobec Jezusa, godzi także w Jego Matkę i rani Jej serce. Krzyż sprzeciwu staje się dla Niej mieczem przenikającym duszę.

Sprzeciw człowieka wobec Boga ciągnie się przez całą historię, a w szczególny sposób dzisiaj przez odrzucanie Prawa Bożego i wartości chrześcijańskich.

Odrzuca się też miłość Boga, który chce wyzwolić człowieka z każdego błędu, zła i  zasklepienia się we  własnym „ ja”.

Prorocza zapowiedź światła i słowa o Krzyżu idą w parze ze sobą. Mimo sprzeciwu, ciemności i zniewoleń, Jezus zawsze będzie Światłem oświecającym człowieka i Wyzwoleniem od wszelkiego zła ( por. Benedykt XVI).

Bóg zwykle objawia się w małych, pokornych znakach
i oświetla naszą  szarą codzienność swoim jasnym światłem.

               

                                                                

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici