logo

2020-01-01 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

     
           
                                                                     

Wielokrotnie o na różne sposoby
przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna
(Hbr 1,1-2)

W pierwszy dzień roku czcimy Maryję, Świętą Bożą Rodzicielkę, którą nazywamy również Bramą Nieba i Królową Pokoju. Nowy Rok to nowy początek, to dany nam  nowy  czas łaski. Wszystko jest przed nami, dlatego trzeba otoczyć , odpowiedzialnością i  modlitwą każdy, jeszcze nieznany nam dzień. Prośmy Matkę Jezusa, aby towarzyszyła nam na ścieżkach  tego nadchodzącego, nieznanego, niepewnego roku ze wszystkim co przyniesie, prośmy, aby szła z nami  każdego dnia i prowadziła  nas do Boga. Prośmy o tak bardzo upragniony pokój na świecie. Z ufnością złóżmy w ręce Matki Bożej naszą ojczyznę, rodzinę i nas samych.

Dzięki Maryi, Bóg pozwolił odnaleźć się w sposób tak prosty i dostępny dla każdego. Bóg objawił się w Dzieciątku, narodzonym z Maryi, która jest Bramą Nieba i Królową Pokoju.

W naszej codziennej wędrówce wpatrujmy się w Maryję, Matkę pochyloną nad Dzieciątkiem, rozważającą w swoim sercu wielkie Boże tajemnice. Prośmy Ją, aby uczyła nas kontemplacji i pokazała,  jak należy troszczyć się o życie – to ludzkie i to Boże w nas.

Spójrzmy też na szczęśliwych, radosnych pasterzy klęczących u żłóbka Jezusa. Ich postawa zachęca nas do radości i wdzięczności za Boży dar zbawienia.

Niech przez cały rok towarzyszy nam radość z obecności Boga wśród nas.

     

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici