logo

2019-12-25 Boże Narodzenie

BOŻE NARODZENIE

     
           
                                                                     

Dziś narodził się Zbawiciel

Anioł rzekł do pasterzy:  Oto zwiastuję  wam radość wielką. Dziś w mieście Dawida narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan…A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie (por. Łk2,10-12).

Syn Boży przychodzi na świat dla wszystkich ludzi, przychodzi, aby zamieszkać z nami, aby objawić miłosierne serce Ojca i przypomnieć nam, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga.

Jezus przychodzi na świat w taki zwyczajny, ludzki sposób. Rodzi się w nędznej betlejemskiej grocie, w pokorze i ubóstwie, w  nocy i ciszy, z dala od ludzi.

Kim jest to bezsilne Dziecko owinięte w pieluszki, leżące w żłobie?

Żłób - wykłute w grocie koryto, z pokarmem dla zwierząt, stał się znakiem dla pasterzy, którzy w małym Dziecku rozpoznali oczekiwanego Zbawiciela. 

Jezus leżący w żłobie jest szczególnym znakiem, ponieważ stał się prawdziwym pokarmem dla świata, dla wszystkich ludzi, po wieczne czasy. 

Niemowlę,. jeszcze niezdolne do wypowiedzenie nawet jednego słowa, jest Słowem Odwiecznym, przez które wszystko się stało. Jest Bogiem, Zbawicielem, Mesjaszem, Panem.

Święta Bożego Narodzenia – to czas, kiedy Jezus rodzi się w naszych, ludzkich sercach. Jezus przychodzi do każdego, szczególnie do biednych, chorych, do tych, którzy żyją w nędzy, w nieludzkich warunkach. Zbawiciel przychodzi niezależnie od tego, czy ludzkie serca przypominają stajnię, grotę czy gospodę. Jezus przychodzi zawsze, aby wzmocnić , nakarmić, ożywić, przychodzi, aby  ratować każdego człowieka.

Kontemplując Dzieciątko leżące w żłobie, módlmy się i pomyślmy również o wielu innych dzieciach cierpiących z powodu biedy w różnych regionach świata. Pomyślmy o dzieciach niechcianych, odrzuconych i opuszczonych , o tych, które nie przeżyły z powodu braku opieki i troski. Pamiętajmy też o tych, którzy cierpią, którzy czekają na pomoc, na dobre słowo czy współczucie.

Niech spotkanie z Jezusem otworzy serca wielu ludzi na oczekiwania i potrzeby drugiego człowieka.

                                                      

 Patrzmy w gwiazdę betlejemską, żeby oczy nasze nabrały jej światła.
Przychodźmy do żłóbka Jezusa, żeby ręce nasze się ogrzały.
Śpiewajmy kolędy, żeby serca nasze odtajały, żeby stały się bardziej czułe na wszystko, co się wokół nas dzieje
(M. Maliński).

                                                   

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

VI Niedziela Wielkanocna

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

 

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia