logo

2019-12-22 IV Niedziela Adwentu

IV NIEDZIELA ADWENTU - A Mt 1,18-24

     
           
                                                                     

Emmanuel – Bóg z nami

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje św. Józefa, którego Bóg zaprosił do zaakceptowania swojego zbawczego planu, oraz do osobistego w nim uczestnictwa. 

Święty Józef pełni znaczącą rolę w przekazie św. Mateusza. Przyjmuje Jezusa jako swojego legalnego Syna. W ten sposób Jezus zostaje włączony do rodu Dawida. Zatem jest Synem Bożym przez dziewicze poczęcie. Jest też Synem Dawida przez adopcje. Józef spełnia nakaz Boga  nadając Synowi Maryi imię Jezus, co znaczy - Jahwe  zbawia. To imię identyfikuje Jezusa jako tego, który wyzwoli swój lud od grzechów.

Sprawiedliwy Józef, mimo własnego cierpienia, wątpliwości i obaw, całkowicie zaufał Bogu, który przez anioła, we śnie, objawił mu tajemnice dotyczące narodzin Jezusa.

Święty Józef jest człowiekiem głębokiej wiary i posłuszeństwa. Z ufnością spełnia niepojęte polecenie Boga. Bierze Maryję , swoją małżonkę do siebie,  otacza Ją i Jezusa troskliwą  opieką . Jest człowiekiem sprawiedliwym ( w języku biblijnym – świętym ), który ufa i wierzy w Boże obietnice nawet wtedy, gdy są one niepojęte, tajemnicze i trudne i niezrozumiałe. 

W Ewangelii Józef nie wypowiada ani  jednego  słowa . Ten milczący człowiek przemawia i uczy przykładem własnego życia, swoim odpowiedzialnym działaniem, serdeczną troską, całkowitym oddaniem  i poświęceniem dla rodziny. Jego piękne postawy, cechy charakteru i wartości etyczne świadczą o wyjątkowej osobowości przybranego ojca Jezusa. Święty Józef jest wspaniałym wzorem dla każdego ziemskiego ojca.

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka… Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami” ( por. Iz 14,7: Mt 1,22-23). 

Temat obecności Boga wśród nas pojawia się w Ewangelii często aż do ostatniego wiersza:  Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia  świata ( Mt 28,20). Zatem- jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam ?... Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej ? ( por Rz 8, 31.35).

Dzisiejszy fragment Ewangelii przekazuje nam dwie istotne prawdy teologiczne:

Dziewicze poczęcie Jezusa jest cudownym  działaniem Ducha Świętego. Jest spełnieniem proroctwa Izajasza (14,7). Jezus Jest darem miłosiernego Boga dla wszystkich ludzi.

Święty Józef przyjmuje Jezusa jako swojego legalnego Syna. W ten sposób włączył Go do domu Dawida.                                                           

 

Święty Józefie, jak Bóg powierzył twojej opiece Swego Syna, tak my oddajemy się pod twoją, pełną miłości opiekę.
Czuwaj nad nami, bądź naszym orędownikiem u Syna Bożego.

                                                   

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

VI Niedziela Wielkanocna

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

 

 

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici