logo

2019-12-08 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

  UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

     
           
                                                                     

Niepokalane Poczęcie jest największym darem i niezwykłym przywilejem miłosiernego Boga. Dzięki tej nadzwyczajnej łasce Maryja została zachowana od wszelkiego zła i bardzo umiłowana przez Boga. Tajemnica ta ukazuje szczególną rolę Matki Bożej w historii zbawienia.

W odwiecznym zbawczym planie Boga, Maryja była przeznaczona do spełnienia specjalnej misji jako Matka Jezusa. Wypadało więc, aby była wyróżniona szczególną godnością i specjalnym przywilejem wolności od wszelkiego grzechu osobistego, czyli Niepokalanie Poczęta. Jako „ łaski pełna”, Maryja w swej wierze odpowiedziała w pełni na wezwanie Boga. Tak  nauczał już w Xiii wieku bł.  Jan Duns Szkot, wielki teolog i filozof franciszkański ( 1266-1308). Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony 8. Grudnia 1854 r przez Papieża Piusa IX.

Teksty biblijne dzisiejszej uroczystości nawiązują do sceny Zwiastowanie  (Łk 1,26-38):  Bóg posłał anioła Gabriela  do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida,  a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł:

Raduj  się, Pełna Łaski, Pan z Tobą.

Tajemnica Wcielenia stanowi w dziejach ludzkości wypełnienie obietnicy danej ludziom  przez Boga po grzechu pierworodnym , po pierwszym grzechu, którego skutki obciążają dzieje człowieka na ziemi (por. Rdz 3,15).

Z woli Boga, Maryja otrzymała szczególną misję w historii zbawienia , którą akceptuje poprzez swoje FIAT. Zostaje Matką Syna Bożego, Zbawiciela, który przychodzi na świat, aby zwyciężyć zło. Jej akceptacja macierzyństwa Bożego ma niezwykłe znaczenie w realizacji dzieła zbawienia. Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, aby nas grzeszników pojednać z Bogiem. Stał się człowiekiem, abyśmy  poznali nieskończoną miłość Ojca, aby uczynić nas uczestnikami Bożej natury..

Maryja nosi w sobie majestat łaski, jaką obdarzył Ją Ojciec. Łaska ta stanowi o niezwykłej wielkości i piękności całej Jej ludzkiej istoty. W ten sposób Maryja pozostaje wobec Boga, a także wobec całej ludzkości niezmiennym i nienaruszonym znakiem Bożego wybrania. 

Maryja, Matka Słowa Wcielonego zostaje  włączona do  walki ze złem w dziejach ludzkości aż do ostatecznego zwycięstwa dobra.

Matka Jezusa pozostaje niezawodnym znakiem  nadziei dla całej ludzkości (por. Jan Paweł II, Redemptoris Mater).

Maryja jest zawsze z nami, może nas przemienić i ofiarować nam nowe życie  Czcijmy,  chwalmy, kochajmy   i oddajmy hołd Jej jedynej godności… Ale mimo wszystko pozostaje Ona jedną z nas (K. Rahner).

     

                                                   

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia