logo

2019-10-13 XXVIII Niedziela Zwykła

28. NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 17,11-19; 2 Krl 5, 14-17

W każdej sytuacji dziękujmy Bogu

Dzisiejsze czytania biblijne pobudzają nas do refleksji nad wdzięcznością względem Boga.

Dobrym przykładem prawdziwej wdzięczności są dwaj uzdrowieni trędowaci: Samarytanin oraz Syryjczyk, Naaman.

W biblijnych opisach  uzdrowień obu chorych zauważyć można pewne podobieństwa. Obaj są cudzoziemcami, szukają w Narodzie Wybranym  bożego człowieka, który uzdrawia. Obaj, przed uzdrowieniem, musieli wykonać pozornie nieistotne czynności. Gdy posłusznie wykonali polecanie bożego człowieka – zostali cudowni uleczeni. Samarytanin i poganin Naaman wrócili, dziękując i wielbiąc Boga.

Jezus uzdrowił dziesięciu trędowatych, lecz tylko do jednego z nich skierował słowa: Twoja wiara cię uzdrowiła (17,19). Tylko  jeden człowiek,  cudzoziemiec, na cud uzdrowienia, odpowiedział wdzięcznością z szczerego serca. Wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jezusa i dziękował Mu. Przez wiarę, za pośrednictwem Jezusa, nawiązała  się nowa relacja między nim a Bogiem. Był to Samarytanin, odwieczny wróg Izraelitów, którego cechowała tak głęboka, silna wiara. Podobnie Syryjczyk Naaman, widząc, że został uleczony, uznał wielkość i majestat Boga Izraela, przyrzekł, że  nie będzie składał ofiar innym bogom, tylko Panu (por 2 Krl 5,17).

Co stało się z dziewięcioma pozostałymi uzdrowionymi z trądu Żydami ?

Oni poszli  swoją drogą, by wypełnić przepisy Prawa (Kpł 13,9-17). Nie pofatygowali się, aby wrócić do Jezusa i podziękować za łaskę uzdrowienia.

Wdzięczność znaczy to Bogu powiedzenie Bogu „TAK”, Bogu jako Dawcy, jako Stwórcy, jako Panu. Jest to także zaakceptowanie prawdy, że Bóg jest Bogiem, my zaś słabymi ludźmi. Jesteśmy biednymi dłużnikami, pokornymi stworzeniami mogącymi powiedzieć jedynie:”dziękuję” (Raniero Cantalamessa).

Wdzięczność względem Boga i ludzi jest wielka, piękną cnotą. Wdzięczność powinna być normalną ludzką reakcją za otrzymywane dary

Uwielbiaj duszo moja Pana
I nie zapominaj o tym, co ci dobrego uczynił,
On ci przebaczył wszystkie twoje winy,
On cię uzdrowił ze wszystkich chorób twoich,
On ratuje twoje życie od zguby
I okazuje ci swoją dobroć i miłosierdzie.
Ps 103,2-5

                                                   

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

Tym więcej jest trudu i niebezpieczeństw,
im większej wartości jest przedsięwzięcie.

św. Aniela Merici