logo

2019-10-06 XXVII Niedziela Zwykła

27. NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 17,5-10

Wiara mała jak ziarnko gorczycy

Pierwsza część dzisiejszej Ewangelii mówi o wierze. Dla ukazania mocy wiary, Jezus posługuje się symbolem małego ziarnka gorczycy, które dzięki swojej żywotnej sile, wyrasta na drzewo o wysokości 3-4 m.

Podobny proces zachodzi w życiu  duchowym. Wystarczy bowiem mała wiara, a Bóg  czyni wielkie rzeczy w świecie i w życiu człowieka. 

Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. Drzewo morwowe jest tu również obrazem silnej wiary. Potrafi ono przetrwać na jednym miejscu około 600 lat dopóki nie zostanie wykorzenione z gleby. 

Wiara, umocniona łaską Bożą rozwija się, pogłębia i dojrzewa.

Dzięki wierze, sprawy niemożliwe stają się możliwe ( por. Łk 1,37). Dzięki niej, wszystko możemy w Tym, który nas umacnia ( por. Flp 4,13).

Wierzyć – znaczy pozwalać działać Bogu. Wiara głęboka, dojrzała i świadoma wymaga wielkoduszności, cierpliwości oraz bezgranicznego zaufania Bogu.

Chociaż wiara nie prowadzi nas łatwą drogą i nie daje przywilejów, to dzięki niej możemy chodzić w ciemności wśród zwykłych trudności i licznych problemów. Wiara nie uwalnia od zwykłych codziennych obowiązków ani nie ułatwia życia. Nadaje sens naszej egzystencji i ukazuje cel, do którego dążymy. Chrystus jest zawsze z nami, towarzyszy nam, podtrzymuje i umacnia gdy jesteśmy bezsilni i umęczeni. On jest najlepszym przewodnikiem . 

W drugiej części dzisiejszej Ewangelii Jezus podaje kilka zasad  dotyczących wiary w pokornego służenia. Dobrym wzorem żywej  wiary  jest ewangeliczny, pracowity służący, który z zaufaniem i całkowitym oddaniem zaangażował się w sprawy swojego pana, posłusznie spełniając jego polecenia  i pokornie  wykonując swoje obowiązki . Nie chwali się, nie wylicza swoich zasług, nie czeka na pochwały, podziękowania czy nagrody.  Jego serce jest wolne od jakichkolwiek oczekiwań czy kompromisu. Po prostu wykonuje zlecone mu przez pana zadania.

Zwrot – nieużyteczni słudzy - ma przypominać, iż bez pomocy Boga nie dokonamy niczego. W każdej sytuacji trzeba pamiętać, że słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać (Łk 17,10).

Jezus Chrystus jest najdoskonalszym wzorem poświęcenia i służby aż do oddania  swojego życia dla każdego. Ja jestem wśród was jako ten, kto służy  (Łk 22,27) zapewnia nas Jezus także dzisiaj.  

 

 Stańmy przed Bogiem, naszym Ojcem z wiarą małą jak ziarnko.
On zaradź naszej ludzkiej biedzie i słabości , obdarzy mocą
przekraczającą nasze oczekiwania.

                                                   

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici