logo

2019-09-15 XXIV Niedziela Zwykła

24. NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 15,1-32

Ewangelia Miłosierdzia

Posługując się przypowieściami z 15. rozdziału Ewangelii św. Łukasza, Jezus ukazuje w nowym świetle swego Ojca, troszczącego się szczególnie o tych, którzy zagubili się w życiu. Bóg pragnie ich odzyskać i zbawić. Faryzeusze, natomiast, pogardzali takimi i potępiali ich.

Przypowieść o synu marnotrawnym jest  jedną z najpiękniejszych w Ewangelii. Jezus ukazuje w niej nie surowego i bezwzględnego sędziego, lecz miłosiernego, przebaczającego, kochającego Ojca, który raduje się z każdego odzyskanego dziecka.

Przypowieści z 15 rozdziału skierowane są do faryzeuszy, którzy krytykowali Jezusa za Jego dobroć i miłosierdzie względem grzeszników i celników. Echo faryzejskiego podejścia do tej kategorii ludzi możemy znaleźć w złości starszego syna z powodu powrotu marnotrawnego, lecz nawróconego brata  (ww. 28-30).

Młodszy syn chce maksymalnie i bez umiaru korzystać z życia. Znudził mu się sposób przykładnego życia w domu rodzinnym. Opuszcza dom i wyrusza w dalekie strony gdzie żyje rozrzutnie, trwoniąc  wyłudzony od ojca spadek. Gdy zrujnował swoje życie i znalazł się na samym dnie nędzy, zrozumiał, co stracił . Pełen żalu i skruchy wraca do ojca, który przyjmuje go z miłością , przebacza , okazuje  miłosierdzie i przywraca utraconą pozycję i prawa syna.

Syn marnotrawny pokazuje  jak można zerwać z grzesznym stylem życia i wrócić do przebaczającego Boga – najlepszego Ojca.

Starszy syn, który pozornie żyje przykładnie, zgodnie z zasadami Prawa, jest pełen pretensji do ojca. Na powrót brata reaguje złością i gniewem. Nie akceptuje nawróconego brata, gardzi nim.

Jest on symbolem nie tylko faryzeuszy, ale również tych, którzy za fasadą ostentacyjnej pobożności, ukrywają swoje ciemne strony. 

Ojciec z przypowieści jest  obrazem miłosiernego Boga ; kocha obu synów, darzy ich czułością i serdeczną troska.  Ojciec, który wychodzi na spotkanie powracającego, zaginionego dziecka wychodzi również, aby spotkać się z  starszym , zagniewanym synem.

Zaprasza swoich synów do radosnego życia, do świętowania, do wzajemnego zrozumienia i miłości.

Bóg Ojciec zawsze, z otwartymi ramionami, przyjmuje każdego, kto do Niego powraca. Pokornym i skruszonym sercem Bóg nie gardzi (por. Ps 51,19).

Miłosierdzie jest źródłem radości, ukojenia i pokoju; jest błogosławieństwem, dobrodziejstwem i zwycięstwem w naszym życiu.

Prośmy o łaskę rozpoznania naszego Boga: znalezienia w jego przebaczeniu naszej radości, w Jego miłosierdziu naszej nadziei.

Jeśli jesteśmy wdzięczni za  miłosierdzie w naszym życiu, wówczas radością  dla nas będzie  świadczenie miłosierdzia względem innych. Miłosierdzie leczy pragnienia zemsty i łagodzi  gniew. Przez miłosierdzie  mamy udział w radości Jezusa. Miłosierdzie jest bijącym sercem Ewangelii (Papież Franciszek) .     

         

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

XXV Niedziela Zwykła

Bóg przychodzi do nas nieustannie, aby uczestniczyć w naszym życiu. Bożym wynagrodzeniem jest Jego miłość, której się nie zdobywa, ani  kupuje własnymi zasługami. Miłość Boga jest bezinteresownym, darmowym darem.

 

 

 

 

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici