logo

2019-08-25 XXI Niedziela Zwykła

20 NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 13,22-30

Ciasna brama i  trudna droga

Jezus nie odpowiedział wprost na zadane Mu pytanie: czy tylko nieliczni będą zbawieni? Natomiast w różnych swoich wypowiedziach podał sposoby umożliwiające wejście do królestwa Bożego: Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia ( Mt 7,14).

Symbole: ciasna brama i wąska droga odnoszą się do radykalizmu życia chrześcijańskiego zgodnego z zasadami głoszonymi przez Chrystusa. 

Na wąskiej drodze życia, Bóg umieścił informacyjne drogowskazy – przykazania, które pokazują właściwy kierunek i prowadzą wprost do bramy królestwa niebieskiego.

Ten, kto podąża wskazanym przez Boskiego Prawodawcę, szlakiem miłości Boga i bliźniego, z pewnością przejdzie przez ciasną bramę do królestwa Bożego. Miłość – to bardzo konkretny sposób postępowania, którego wzorem jest sam Chrystus.

Zbawienie wymaga naszego szczerego, gorliwego wysiłku, czuwania i uczciwej samooceny.

Chociaż wąska jest brama do miasta Bożego, chociaż trudna jest droga, brama jest tak szeroka, jak ramiona Jezusa rozciągnięte na krzyżu (Michael Fallon ).

Jezus również zapewnia, że wielu radować się będzie szczęściem życia wiecznego, nie tylko wśród Żydów, ale także ludzie ze wschodu i z zachodu, z północy i południa – ludzie z wszystkich narodów, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa.

Oto kładę przed wami drogę życia i drogę śmierci (Jer 21,8) powiedział Pan. Jednakże decyzja zależy od każdego człowieka, od jego wyboru drogi Jezusowej, która prowadzi do zbawienia czy innej, która wiedzie na zatracenie.

Księga Powtórzonego Prawa zachęca do wyboru właściwej drogi życia : Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i zatracenie. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana Boga twego i chodzić Jego drogami, pełnić Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił (Pwt 30,15-17 ).

 

Nie zapominajmy o wiernej miłości Boga, który nie chce,
aby ktokolwiek zginął. Nie zapominajmy, że Jezus kocha każdego,
że właśnie On jest Bramą i Drogą (por. M. Fallon).

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Boże jesteś moim Życiem, bo mnie wypełniasz.

św. Maria od Wcielenia