logo

2019-07-28 XVII Niedziela Zwykła

 17 NIEDZIELA ZWYKŁA C  Łk 11,1-13


 

  Proście, a będzie wam dane ; szukajcie, a znajdziecie,
pukajcie, a otworzą wam
Łk 11,9

Uczniowie Jezusa modlili się w synagodze w określonych porach każdego dnia. Jednakże Obserwując modlącego się Chrystusa, odkryli nowy rodzaj bliskości z Bogiem.

W hebrajskich Pismach nie znajdujemy tekstów, w których do Boga zwracano się słowem ABBA, chociaż, w Księdze Jeremiasza, Bóg przemawia jak czuły ojciec: Czy Efraim nie jest dla Mnie drogim synem lub wybranym dzieckiem? (…) Nieustannie go wspominam. Dlatego się skłaniają ku niemu moje wnętrzności, muszę mu okazać miłosierdzie (Jr 31,20).

Jezus pragnie , byśmy zwracali się do Boga jak do miłującego Ojca. Chrystus uczy nas jak się modlić i jak wytrwale prosić o to, czego potrzebujemy dla duszy i ciała (dwie przypowieści: Łk 11,5-13).

Najlepszym wzorem jest Modlitwa Pańska rozpoczynająca się wezwaniem skierowanym do Boga – jako Ojca w niebie. Ten serdeczne zwrot używane przez Jezusa, spotykamy również Listach Św. Pawła: Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła : Abba, Ojcze . Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi (por. Ga 4,6; Rz 8,14-16).

Ojcze nasz jest nie tylko modlitwą do codziennego odmawiania, lecz jest również najkrótszym programem życia chrześcijańskiego podanym w formie modlitwy. Stanowi regułę postępowania na co dzień, tak bardzo potrzebną i konieczną dla zjednoczenia i spotkania wszystkich ludzi. Modlitwa Pańska posiada ogromną moc przemiany ludzkiego serca.

Słowo Abba – ojcze, jest ciepłym, serdecznym zwrotem, który mówi o głębokiej więzi pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wyraża także nasze pełne otwartości i zaufania oddanie się Ojcu Niebieskiemu.

Treść terminu Ojcze- kształtuje naszą właściwą relację względem Boga, określa również odpowiednią postawę wobec innych ludzi, wobec siebie i całego stworzenia. Ojciec Niebieski stwarza ciepły klimat, naszych kontaktów z Nim - z Kimś najbliższym, a zarazem wielkim i potężnym.

Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi (Ga 3,14n).

Gdy odmawiamy Ojcze nasz, modlimy się nie tylko za siebie, ale również za innych, ponieważ Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi i obejmuje swoją miłością i troską każdego.

O j c z e  n a s z jest wspaniałym wzorem chrześcijańskiej modlitwy, która obejmuje całą ludzką egzystencję oraz ukazuje najważniejsze priorytety i uczy jak modlić się o codzienne potrzeby - o chleb, przebaczenie i wierność Bogu.

W przypowieściach (Łk 11,5-13) Jezus zachęca do wytrwałej modlitwy o nasze duchowe i materialne potrzeby. Wytrwałość pomaga do właściwej oceny oraz głębszego zrozumienia i sensu naszych próśb.

A. Pronzato sugeruje, że w przypowieści (Łk 11, 5-8) Bóg jest tym, który puka, woła i budzi nas. My śpimy, albo udajemy, że śpimy, nie słyszymy Jego głosu wołającego o pomoc i miłosierdzie względem potrzebującego człowieka. Bóg czeka cierpliwie i wytrwale na naszą odpowiedź .

Prośmy o otwarte oczy, otwarte umysły, otwarte serca,
aby zobaczyć i usłyszeć przychodzącego do nas Jezusa.

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

XXIX Niedziela Zwykła

Apostołowie - Jakub i Jan pragną zająć honorowe miejsca, jeden po prawej, drugi po lewej stronie w chwale Jezusa. Proszą o wyjątkowe, prestiżowe miejsca, o zaszczyty i sukcesy w królestwie Bożym. Uczniowie Jezusa, po raz kolejny, wykazują brak zrozumienia właściwego  sensu posłannictwa i misji Chrystusa.

 

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia