logo

2019-06-30 XIII Niedziela Zwykła

 13 NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 9, 51-62


Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz


Pierwsza część dzisiejszej Ewangelii (Łk 9,51-56) mówi o odrzuceniu Jezusa przez Samarytan. Wcześniej, gdy Jezus rozpoczął swoją misję zbawczą w Galilei, został odrzucony w Nazarecie (Łk 4, 16-30). Teraz, gdy udaje się do Jerozolimy, czeka Go ten sam los.

Samarytanie z pewnego miasta nie przyjęli Chrystusa. W odpowiedzi na niegościnność tego miejsca, Jakub i Jan pragnęli, aby spadł ogień z nieba i zniszczył ich.

Jednakże, odrzucenia nie może zniweczyć woli Bożej. Reakcja Jakuba i Jana była pod wpływem mentalności Starego Testamentu, gdzie ogień jest symbolem gniewu Bożego, sądu i kary (por. 2Krl 1,1-10 ; Ez 15,7). Nie rozumieli jeszcze Jezusowego nakazu miłości nieprzyjaciół.

Jezus przynosi inny ogień, nie taki, który pożera , niszczy i karze, lecz ogień Bożej miłości, cierpliwości, łagodności i wyrozumiałości, który oczyszcza i przemienia ludzkie serce i życie człowieka.

Druga część dzisiejszej Ewangelii (Łk 9,57-62) podaje warunki dotyczące stylu życia tych, którzy pragną towarzyszyć Chrystusowi. Pójście za Jezusem domaga się całkowitego oddania i zaangażowania w sprawy królestwa Bożego. Głoszenie Dobre Nowiny staje się głównym celem i zajmuje pierwsze miejsce w życiu ucznia Chrystusowego. Dlatego musi porzucić dawne życie, pozostawić wiele, rezygnować z osobistych planów i układów na dobre, wygodne i bezpieczne życie. Uczeń idzie z Jezusem, dokądkolwiek podąża, przyjmuje Jego styl życia , uczestniczy w Jego misji, w trudzie i zmęczeniu, w cierpieniu i radości, w ofiarnym, bezinteresownym służeniu ludziom, zwłaszcza biednym i cierpiącym. Nade wszystko potrzebna jest bezinteresowna miłość i szczere zaangażowanie w sprawy Boga. Wszystkie inne obowiązki, własne sprawy czy zobowiązania pozostają na dalszym planie.

Dobra Nowina i budowanie królestwa Bożego pozostają zawsze najważniejszym priorytetem tych, którzy pragną odważnie i zdecydowanie pójść za Chrystusem.

W życiu każdego chrześcijanina mogą pojawić się sytuacje kiedy trzeba podjąć decydujący wybór i radykalnie zadziałać. Wyznawca Chrystusa, kierowany przez Ducha Świętego, podejmuje odpowiedni sposób wyrażenia swojego wyboru – Chrystusa - w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym.

Dzisiejsza Ewangelia pobudza nas do refleksji
nad osobistym zaangażowaniem w sprawy Królestwa Bożego

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia