logo

2019-06-30 XIII Niedziela Zwykła

 13 NIEDZIELA ZWYKŁA C Łk 9, 51-62


Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz


Pierwsza część dzisiejszej Ewangelii (Łk 9,51-56) mówi o odrzuceniu Jezusa przez Samarytan. Wcześniej, gdy Jezus rozpoczął swoją misję zbawczą w Galilei, został odrzucony w Nazarecie (Łk 4, 16-30). Teraz, gdy udaje się do Jerozolimy, czeka Go ten sam los.

Samarytanie z pewnego miasta nie przyjęli Chrystusa. W odpowiedzi na niegościnność tego miejsca, Jakub i Jan pragnęli, aby spadł ogień z nieba i zniszczył ich.

Jednakże, odrzucenia nie może zniweczyć woli Bożej. Reakcja Jakuba i Jana była pod wpływem mentalności Starego Testamentu, gdzie ogień jest symbolem gniewu Bożego, sądu i kary (por. 2Krl 1,1-10 ; Ez 15,7). Nie rozumieli jeszcze Jezusowego nakazu miłości nieprzyjaciół.

Jezus przynosi inny ogień, nie taki, który pożera , niszczy i karze, lecz ogień Bożej miłości, cierpliwości, łagodności i wyrozumiałości, który oczyszcza i przemienia ludzkie serce i życie człowieka.

Druga część dzisiejszej Ewangelii (Łk 9,57-62) podaje warunki dotyczące stylu życia tych, którzy pragną towarzyszyć Chrystusowi. Pójście za Jezusem domaga się całkowitego oddania i zaangażowania w sprawy królestwa Bożego. Głoszenie Dobre Nowiny staje się głównym celem i zajmuje pierwsze miejsce w życiu ucznia Chrystusowego. Dlatego musi porzucić dawne życie, pozostawić wiele, rezygnować z osobistych planów i układów na dobre, wygodne i bezpieczne życie. Uczeń idzie z Jezusem, dokądkolwiek podąża, przyjmuje Jego styl życia , uczestniczy w Jego misji, w trudzie i zmęczeniu, w cierpieniu i radości, w ofiarnym, bezinteresownym służeniu ludziom, zwłaszcza biednym i cierpiącym. Nade wszystko potrzebna jest bezinteresowna miłość i szczere zaangażowanie w sprawy Boga. Wszystkie inne obowiązki, własne sprawy czy zobowiązania pozostają na dalszym planie.

Dobra Nowina i budowanie królestwa Bożego pozostają zawsze najważniejszym priorytetem tych, którzy pragną odważnie i zdecydowanie pójść za Chrystusem.

W życiu każdego chrześcijanina mogą pojawić się sytuacje kiedy trzeba podjąć decydujący wybór i radykalnie zadziałać. Wyznawca Chrystusa, kierowany przez Ducha Świętego, podejmuje odpowiedni sposób wyrażenia swojego wyboru – Chrystusa - w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym.

Dzisiejsza Ewangelia pobudza nas do refleksji
nad osobistym zaangażowaniem w sprawy Królestwa Bożego

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

XXV Niedziela Zwykła

Bóg przychodzi do nas nieustannie, aby uczestniczyć w naszym życiu. Bożym wynagrodzeniem jest Jego miłość, której się nie zdobywa, ani  kupuje własnymi zasługami. Miłość Boga jest bezinteresownym, darmowym darem.

 

 

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia