logo

2019-05-19 V Niedziela Wielkanocna

V Niedziela Wielkanocna C J 13,31-35

Nowe przykazanie

W Starym Testamencie istniały pewne normy prawne dotyczące miłości bliźniego. Jednakże praktyka tej cnoty ujawniała się głównie w zewnętrznych formach pozbawionych serca i ducha.

Nowe przykazanie Jezusa przewyższa wszystkie nakazy starego prawa, ponieważ jego istotą i nowością jest miłość wzajemna wypływająca z serca i duch – miłość, jaką Zbawiciel nas umiłował.

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem ( J 13,34; 1J 4,20n).

Jezus kocha nas miłością nadprzyrodzoną, miłością przebaczająca, miłością nieograniczoną, bezwarunkową, miłością, która oddaje za nas życie. Chrystus daje nam miłość, którą czerpie z kochającego serca Ojca (por. J 15,9) i pragnie, abyśmy wzajemnie nią się dzielili. Miłość Jezusa uzdalnia nas do szczerego i odważnego praktykowania tej szczególnej cnoty, która staje się czytelnym znakiem dla wszystkich oraz świadczy o tym, że jesteśmy prawdziwymi uczniami Chrystusa.

Jezus daje nam również przykład jak służyć ludziom bezinteresownie z dobrocią, życzliwością i troską.

Św. Jan podaje swoim czytelnikom pewne praktyczne zasady dotyczące autentycznej miłości bliźniego: Nie miłujcie słowem i językiem, ale czynem i prawdą ( 1J 3,18). Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi (…) Ten, kto miłuje Boga, miłuje też brata swego ( 1J 4,20n).

Z pomocą Ducha Świętego potrafimy praktykować Jezusowe nowe przykazanie.

Warto w tym miejscu zacytować fragment z Księgi proroka Ezechiela :Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mego chce tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali ( 36,26n).

Chrześcijańska miłość wzajemna,, stanowiąca nowe przykazanie, łączy ludzi więzami prawdziwej przyjaźni. Jest to miłość prawdziwa, szczera, życzliwa, wielkoduszna, bezinteresowna, miłość która wszędzie wnosi i rozdaje dobro. Taką prawdziwą miłość można praktykować tylko w Chrystusie i przez Chrystusa, ponieważ On wspiera naszą ludzką słabość, dodaje sił i ukazuje właściwą drogę.

Praktyczne, szczegółowe wskazania dotyczące miłości wzajemnej podaje również św. Paweł w Liście do Koryntian ( zob. 1 Kor 13).

 

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

XXV Niedziela Zwykła

Bóg przychodzi do nas nieustannie, aby uczestniczyć w naszym życiu. Bożym wynagrodzeniem jest Jego miłość, której się nie zdobywa, ani  kupuje własnymi zasługami. Miłość Boga jest bezinteresownym, darmowym darem.

 

 

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia