logo

2019-05-12 - IV Niedziela Wielkanocna

IV Niedziela Wielkanocna C J 10,27-30

Dobry Pasterz

Dzisiejsza krótka Ewangelia jest jednak bogata w treść. Jezus – Mistrz słowa, dla  lepszego i właściwego zrozumienia Jego nauczania, stosuje obrazy z życia codziennego, dobrze znane słuchaczom. Dzisiaj Chrystus przedstawia siebie jako Dobry Pasterz, który oddaje życia za swoje owce.

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je – mówi Jezus.

Słowo z n a ć, w języku biblijnym odnosi się nie tylko do pewnej intelektualnej wiedzy np. o człowieku czy świecie. Termin ten stosowany jest również na określenie głębokiej, serdecznej więzi między osobami.


W dzisiejszej Ewangelii, Jezus nie mówi o poznawaniu intelektualnym, lecz o głębokiej osobowe relacji, opartej na miłości i zaufaniu, na dobroci i bliskości, które są odblaskiem tej samej  bliskiej relacji między Nim a Ojcem.

Między Chrystusem a tymi, którzy Mu uwierzyli nawiązuje się podobna, serdeczna, głęboka więź. Dla Jezusa – Dobrego Pasterza, nikt nie jest częścią tłumu, nikt nie jest jednym z wielu. Każda osoba jest Mu bardzo bliska, szczególna, wyjątkowa i niepowtarzalna. 

Jezus – Dobry Pasterz, zna  nas - swoje owce, kocha nas, strzeże nas i chroni, akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy nawet z naszymi grzechami i brakami. On zna nasze mocne strony i nasze  słabości, nasze pragnienia i plany. Jezus wchodzi w naszą ludzką egzystencję, w nasze  radości, w nasze codzienne problemy i zmagania; wchodzi w nasze życie, aby  nam pomagać , przebaczać i leczyć rany. Wchodzi w nasze życie, po prostu, aby zawsze być z nami.

Głos Jezusa jest łagodny a Jego słowa ciepłe , rozgrzewające serca. Dobry Pasterz prowadzi nas z miłością i troską, abyśmy nie zboczyli z właściwej drogi i nie zginęli na wieki. Jego słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce (por. Ps 119,105).

  Gdy słuchamy głosu Dobrego Pasterz i idziemy za Nim, 
nic nie może nas odłączyć od miłości Boga,
która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.

                                                                                 (por Rz 8,39; Is 43,13)

s. Boguchwała Kuras OSU

więcej rozważań »

VI Niedziela Wielkanocna

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia