logo

2019-05-05 III Niedziela Wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna C J 21,1-19

sieci
 

Potęga Miłości

 

Piotr wraz z innymi uczniami Jezusa powrócili do swojej pracy rybaków i udali się na połów. Ich ciężka nocna praca okazała się daremnym trudem. Połów się nie powiódł, nie złowili ani jednej ryby.

Wzmianka o nocy jest nie tylko wskazówką chronologiczną. Jest także znakiem nieobecności Chrystusa.

Kiedy ranek zaświtał Jezus stanął na brzegu, lecz uczniowie wówczas jeszcze Go nie rozpoznali.

 W języku biblijnym ranek jest momentem nadzwyczajnej interwencji Boga oraz czasem na modlitwę (por. Wj 14,24; Ps 5,4;30,6; 88(87),14;90,14).

Dzieci,  macie coś do jedzenia?  -zapytał Jezus. Odpowiedzieli Mu: Nie.

Pan, przejęty ojcowską troską, polecił swoim zmartwionym i rozczarowanym uczniom ponownie zarzucić sieć na połów. Zarzucili więc i złowili wielką ilość ryb. Był to rzeczywiście cudowny połów.

Wraz ze zmartwychwstałym Panem nastał nowy dzień i w życiu uczniów zajaśniało słońce. 

Umiłowany uczeń pierwszy rozpoznał Pana i Piotr, jako pierwszy,  pobiegł do Jezusa, który czekał na  swoich uczniów z przygotowanym dla nich śniadaniem.

Opis posiłku ma głębokie znaczenie. Nawiązuje bowiem do Eucharystycznej uczty, którą Jezus przygotował dla wszystkich ludzi.

Gdy się posilili, Chrystus trzykrotnie zapytał Piotra o jego miłość. Jezus nie pytał o kwalifikacje, zdolności czy dotychczasowe osiągnięcia, lecz tylko o miłość.

 Niektórzy egzegeci twierdzą, że trzykrotne pytanie o miłość, skierowane tylko do Piotra, ma związek z jego trzykrotnym zaparciem się Jezusa. Inni sugerują, że Piotrowe  pierwsze wyznanie miłości było tak miłe Jezusowi, że z przyjemnością pragnął usłyszeć je  po raz drugi i trzeci.

W ten sposób między Jezusem a Piotrem nawiązała się nowa, głęboka więź –  relacja miłości, która przetrwa wszelkie ograniczenie, ludzkie słabości i zdrady. Jezus zawsze buduje na zaufaniu. Ukazuje Piotrowi nowy wymiar jego przyszłej pracy powierzając mu zadania pasterskie. Odtąd, jak kiedyś Jezus, Piotr jako dobry pasterz , ma prowadzić, nauczać , szukać zagubionych, leczyć chorych, kochać i oddać życie za swoje owce.     

     Cudowny połów jest symbolem wielu ludzi, których Jezus  gromadzi wokół siebie za pośrednictwem swoich uczniów.

                           ----------------------------------------

Jezus zawsze stoi na brzegu naszego życia. W każdej chwili i w każdym wieku, każdego dnia i każdej nocy przychodzi Pan, przychodzi zawsze 

(Tagore,  Gitanjali XLV ).

II Niedziela Wielkiego Postu

Na Taborze Jezus objawia się w Bożym, nadprzyrodzonym świetle, a nie tylko w blasku naturalnego światła, które Go z zewnątrz opromienia. Blask nadprzyrodzony przenika również szaty Chrystusa.

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia