logo

2019-05-05 III Niedziela Wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna C J 21,1-19

sieci
 

Potęga Miłości

 

Piotr wraz z innymi uczniami Jezusa powrócili do swojej pracy rybaków i udali się na połów. Ich ciężka nocna praca okazała się daremnym trudem. Połów się nie powiódł, nie złowili ani jednej ryby.

Wzmianka o nocy jest nie tylko wskazówką chronologiczną. Jest także znakiem nieobecności Chrystusa.

Kiedy ranek zaświtał Jezus stanął na brzegu, lecz uczniowie wówczas jeszcze Go nie rozpoznali.

 W języku biblijnym ranek jest momentem nadzwyczajnej interwencji Boga oraz czasem na modlitwę (por. Wj 14,24; Ps 5,4;30,6; 88(87),14;90,14).

Dzieci,  macie coś do jedzenia?  -zapytał Jezus. Odpowiedzieli Mu: Nie.

Pan, przejęty ojcowską troską, polecił swoim zmartwionym i rozczarowanym uczniom ponownie zarzucić sieć na połów. Zarzucili więc i złowili wielką ilość ryb. Był to rzeczywiście cudowny połów.

Wraz ze zmartwychwstałym Panem nastał nowy dzień i w życiu uczniów zajaśniało słońce. 

Umiłowany uczeń pierwszy rozpoznał Pana i Piotr, jako pierwszy,  pobiegł do Jezusa, który czekał na  swoich uczniów z przygotowanym dla nich śniadaniem.

Opis posiłku ma głębokie znaczenie. Nawiązuje bowiem do Eucharystycznej uczty, którą Jezus przygotował dla wszystkich ludzi.

Gdy się posilili, Chrystus trzykrotnie zapytał Piotra o jego miłość. Jezus nie pytał o kwalifikacje, zdolności czy dotychczasowe osiągnięcia, lecz tylko o miłość.

 Niektórzy egzegeci twierdzą, że trzykrotne pytanie o miłość, skierowane tylko do Piotra, ma związek z jego trzykrotnym zaparciem się Jezusa. Inni sugerują, że Piotrowe  pierwsze wyznanie miłości było tak miłe Jezusowi, że z przyjemnością pragnął usłyszeć je  po raz drugi i trzeci.

W ten sposób między Jezusem a Piotrem nawiązała się nowa, głęboka więź –  relacja miłości, która przetrwa wszelkie ograniczenie, ludzkie słabości i zdrady. Jezus zawsze buduje na zaufaniu. Ukazuje Piotrowi nowy wymiar jego przyszłej pracy powierzając mu zadania pasterskie. Odtąd, jak kiedyś Jezus, Piotr jako dobry pasterz , ma prowadzić, nauczać , szukać zagubionych, leczyć chorych, kochać i oddać życie za swoje owce.     

     Cudowny połów jest symbolem wielu ludzi, których Jezus  gromadzi wokół siebie za pośrednictwem swoich uczniów.

                           ----------------------------------------

Jezus zawsze stoi na brzegu naszego życia. W każdej chwili i w każdym wieku, każdego dnia i każdej nocy przychodzi Pan, przychodzi zawsze 

(Tagore,  Gitanjali XLV ).

Zesłanie Ducha Świętego

W Biblii słowa – wicher i ogień są często symbolami dynamicznej, twórczej obecności Ducha Bożego, który wspiera, podtrzymuje i odnawia życie religijne człowieka. Duch Święty daje wzrost duchowy, pobudza do nowego zapału i gorliwości we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici