logo

2019.04.28 Niedziela Miłosierdzia Bożego

2 Niedziela Wielkanocna - C   J 20,19-31

Jezus Miłosierny, mal. s. M. Małgorzata Bogucka OSU
mal. s. M. Małgorzata Bogucka OSU

Pomimo zamkniętych drzwi, Jezus przychodzi i staje pośrodku przerażonych uczniów. Pokój wam!  To są pierwsze słowa zmartwychwstałego Pana skierowane do Apostołów.

Chrystus przynosi im pokój i przemianie ich serca. Wyprowadza swoich uczniów z ciemności lęku, zwątpienia i rozpaczy do światła pokoju i radości zmartwychwstania.

Zmartwychwstały Pan zachęca wątpiącego Tomasza do wiary. Spotkanie z Jezusem i moc Jego pokoju natychmiast wyzwala apostoła z niedowiarstwa. Jego radosny okrzyk, Pan mój i Bóg mój, jest wyrazem i potwierdzeniem odzyskanej, mocnej wiary.

-----------------------------

Dzisiaj obchodzimy również święto Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie jest dla nas źródłem radości i pokoju. Jest także ważnym warunkiem zbawienia. Miłosierdzie jest największym darem Boga, który wychodzi na spotkanie z nami.

Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na  drodze życia. Miłosierdzie – to droga łącząca Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech  (por. Papież Franciszek).

W Piśmie Świętym, miłosierdzie jest kluczowym słowem na określenie widzialnego i konkretnego działania Boga względem człowieka.  Jest dostrzegalne w wielu wydarzeniach historii zbawienia, gdy dobroć Boga dominuje nad karą i zagładą za niewierność Izraela.

Bóg odpuszcza liczne grzechy, leczy rany i niemoce, wybawia od zguby, okazuje łaskę i miłosierdzie. Pan uwalnia jeńców, przywraca wzrok niewidomym, podnosi pochylonych, chroni sieroty i wdowy. Bóg leczy złamanych na duchu, opatruje rany (por. Ps 103(102);  146(145);147(146). To są niektóre konkretne przykłady działania miłosiernego Boga.

Jezus jest najlepszym obrazem miłosiernego Ojca. Posłannictwo Chrystusa przejawia się poprzez nieskończoną miłość i miłosierdzie. Jego słowa, znaki i cuda skierowane są przede wszystkim do grzeszników, ubogich, odrzuconych, chorych i cierpiących. Miłosierny Jezus czyta w ludzkich sercach i odpowiada na ich potrzeby.

Największym dowodem nieskończonego  miłosierdzia Bożego jest męka Jezusa i Jego chwalebne zmartwychwstanie - dla naszego zbawienia.

W ten sposób przez Jezusa i w Jezusie, niewidzialny, miłosierny Bóg, staje się widzialny i dostępny dla każdego człowieka.

Największym, ewidentnym wyrazem miłosiernej miłości jest przebaczenie. Jest ono również dla nas zadaniem, z którego nie można zrezygnować. Jest darem złożonym w nasze ludzkie, słabe ręce, aby dzielić się nim z innymi...
Jak miłosierny jest Bóg wobec nas, tak i my jesteśmy wezwani do okazywania miłosierdzia, jedni wobec drugich
(por. Papież Franciszek).

Uroczystość Trójcy Świętej

W Kościele Chrystusowym jesteśmy wezwani do budowania jedności, wzajemnej miłości, do dawania świadectwa o naszej wierze w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici