logo

2019.04.28 Niedziela Miłosierdzia Bożego

2 Niedziela Wielkanocna - C   J 20,19-31

Jezus Miłosierny, mal. s. M. Małgorzata Bogucka OSU
mal. s. M. Małgorzata Bogucka OSU

Pomimo zamkniętych drzwi, Jezus przychodzi i staje pośrodku przerażonych uczniów. Pokój wam!  To są pierwsze słowa zmartwychwstałego Pana skierowane do Apostołów.

Chrystus przynosi im pokój i przemianie ich serca. Wyprowadza swoich uczniów z ciemności lęku, zwątpienia i rozpaczy do światła pokoju i radości zmartwychwstania.

Zmartwychwstały Pan zachęca wątpiącego Tomasza do wiary. Spotkanie z Jezusem i moc Jego pokoju natychmiast wyzwala apostoła z niedowiarstwa. Jego radosny okrzyk, Pan mój i Bóg mój, jest wyrazem i potwierdzeniem odzyskanej, mocnej wiary.

-----------------------------

Dzisiaj obchodzimy również święto Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie jest dla nas źródłem radości i pokoju. Jest także ważnym warunkiem zbawienia. Miłosierdzie jest największym darem Boga, który wychodzi na spotkanie z nami.

Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na  drodze życia. Miłosierdzie – to droga łącząca Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech  (por. Papież Franciszek).

W Piśmie Świętym, miłosierdzie jest kluczowym słowem na określenie widzialnego i konkretnego działania Boga względem człowieka.  Jest dostrzegalne w wielu wydarzeniach historii zbawienia, gdy dobroć Boga dominuje nad karą i zagładą za niewierność Izraela.

Bóg odpuszcza liczne grzechy, leczy rany i niemoce, wybawia od zguby, okazuje łaskę i miłosierdzie. Pan uwalnia jeńców, przywraca wzrok niewidomym, podnosi pochylonych, chroni sieroty i wdowy. Bóg leczy złamanych na duchu, opatruje rany (por. Ps 103(102);  146(145);147(146). To są niektóre konkretne przykłady działania miłosiernego Boga.

Jezus jest najlepszym obrazem miłosiernego Ojca. Posłannictwo Chrystusa przejawia się poprzez nieskończoną miłość i miłosierdzie. Jego słowa, znaki i cuda skierowane są przede wszystkim do grzeszników, ubogich, odrzuconych, chorych i cierpiących. Miłosierny Jezus czyta w ludzkich sercach i odpowiada na ich potrzeby.

Największym dowodem nieskończonego  miłosierdzia Bożego jest męka Jezusa i Jego chwalebne zmartwychwstanie - dla naszego zbawienia.

W ten sposób przez Jezusa i w Jezusie, niewidzialny, miłosierny Bóg, staje się widzialny i dostępny dla każdego człowieka.

Największym, ewidentnym wyrazem miłosiernej miłości jest przebaczenie. Jest ono również dla nas zadaniem, z którego nie można zrezygnować. Jest darem złożonym w nasze ludzkie, słabe ręce, aby dzielić się nim z innymi...
Jak miłosierny jest Bóg wobec nas, tak i my jesteśmy wezwani do okazywania miłosierdzia, jedni wobec drugich
(por. Papież Franciszek).

XXV Niedziela Zwykła

Bóg przychodzi do nas nieustannie, aby uczestniczyć w naszym życiu. Bożym wynagrodzeniem jest Jego miłość, której się nie zdobywa, ani  kupuje własnymi zasługami. Miłość Boga jest bezinteresownym, darmowym darem.

 

 

 

 

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia