logo
VI Niedziela Zwykła

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia