logo
Aktualności

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

W dniach 25-28 września 2018 roku uczestniczyłam w forum medialnym „Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej”. Spotkanie to zostało zorganizowane we Lwowie przez Stowarzyszenie Życia Konsekrowanego Kościołów Greckokatolickiego i Rzymskokatolickiego w Ukrainie. Udział w forum wzięło około 120 osób – kapłani, bracia i siostry zakonne obu obrządków, dziennikarze oraz specjaliści od mediów. Odbywało się wszystko w Seminarium Ducha Świętego (obrządku greckokatolickiego).

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

Spotkanie rozpoczęło się wieczorem 25 października uroczystymi Nieszporami pod przewodnictwem Włodzimierza Hrucy, biskupa pomocniczego archidiecezji Lwowskiej obrządku greckokatolickiego. Towarzyszył mu biskup pomocniczy obrządku łacińskiego Edward Kawa. Następne dwa dni miały bardzo intensywny przebieg. Przed południem uczestniczyliśmy wszyscy razem w konferencjach i dyskusjach, a po obiedzie mogliśmy wybrać warsztaty według zainteresowań (dwa warsztaty dziennie).

Obrady dotyczyły przede wszystkim miejsca Kościoła, a w szczególności osób konsekrowanych, w przestrzeni medialnej, prowadzenia ewangelizacji przez media, współpracy z dziennikarzami, sztuki reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas warsztatów uczyliśmy się właściwego prezentowania siebie i Zgromadzenia w Internecie, udzielania wywiadów, planowania różnych wydarzeń i sposobów zainteresowania nimi publiczności. Na zakończenie, w piątek rano odbył się „okrągły stół” z udziałem wszystkich prelegentów na temat: „Kościół i media: czy jest szansa współpracy?”

To było bardzo cenne doświadczenie, nie tylko pod względem zdobycia nowej wiedzy czy umiejętności, ale również wzajemnego poznania i ubogacenia, budowania relacji i nawiązania kontaktów pomiędzy katolikami obu obrządków.

s. Olena Nevinska OSU

P.S. Zdjęcia pochodzą ze strony Facebook poświęconej wspomnianemu wydarzeniu oraz strony ojców Dominikanów (autor zdjęć – o. Jakub Gonciarz OP).

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Wiernie i radośnie
trwajcie w rozpoczętym dziele.

św. Aniela Merici