logo
Aktualności

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

W dniach 25-28 września 2018 roku uczestniczyłam w forum medialnym „Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej”. Spotkanie to zostało zorganizowane we Lwowie przez Stowarzyszenie Życia Konsekrowanego Kościołów Greckokatolickiego i Rzymskokatolickiego w Ukrainie. Udział w forum wzięło około 120 osób – kapłani, bracia i siostry zakonne obu obrządków, dziennikarze oraz specjaliści od mediów. Odbywało się wszystko w Seminarium Ducha Świętego (obrządku greckokatolickiego).

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

Spotkanie rozpoczęło się wieczorem 25 października uroczystymi Nieszporami pod przewodnictwem Włodzimierza Hrucy, biskupa pomocniczego archidiecezji Lwowskiej obrządku greckokatolickiego. Towarzyszył mu biskup pomocniczy obrządku łacińskiego Edward Kawa. Następne dwa dni miały bardzo intensywny przebieg. Przed południem uczestniczyliśmy wszyscy razem w konferencjach i dyskusjach, a po obiedzie mogliśmy wybrać warsztaty według zainteresowań (dwa warsztaty dziennie).

Obrady dotyczyły przede wszystkim miejsca Kościoła, a w szczególności osób konsekrowanych, w przestrzeni medialnej, prowadzenia ewangelizacji przez media, współpracy z dziennikarzami, sztuki reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas warsztatów uczyliśmy się właściwego prezentowania siebie i Zgromadzenia w Internecie, udzielania wywiadów, planowania różnych wydarzeń i sposobów zainteresowania nimi publiczności. Na zakończenie, w piątek rano odbył się „okrągły stół” z udziałem wszystkich prelegentów na temat: „Kościół i media: czy jest szansa współpracy?”

To było bardzo cenne doświadczenie, nie tylko pod względem zdobycia nowej wiedzy czy umiejętności, ale również wzajemnego poznania i ubogacenia, budowania relacji i nawiązania kontaktów pomiędzy katolikami obu obrządków.

s. Olena Nevinska OSU

P.S. Zdjęcia pochodzą ze strony Facebook poświęconej wspomnianemu wydarzeniu oraz strony ojców Dominikanów (autor zdjęć – o. Jakub Gonciarz OP).

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

Życie konsekrowane w dobie kultury cyfrowej

XXV Niedziela Zwykła

Bóg przychodzi do nas nieustannie, aby uczestniczyć w naszym życiu. Bożym wynagrodzeniem jest Jego miłość, której się nie zdobywa, ani  kupuje własnymi zasługami. Miłość Boga jest bezinteresownym, darmowym darem.

 

 

 

 

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici