logo
Aktualności

Znaki Tajemnicy – Śluby wieczne s. Moniki Pławeckiej

9 lipca 2023 roku w poznańskiej wspólnocie odbyła się uroczystość ślubów wieczystych s. Moniki Pławeckiej od Trójcy Świętej. Po dziewięciu latach formacyjnego przygotowania i wsłuchiwania się w Słowo Boga, s. Monika odpowiedziała miłością na odwieczną Miłość. 

Uroczystość rozpoczęła się rano o godzinie 7:30 wspólnotową modlitwą brewiarzową. O godzinie 10:30 odbyła się Eucharystia podczas której s. Monika złożyła na wieki ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 

Zewnętrznym znakiem tej wewnętrznej decyzji było podpisanie przez Siostrę dokumentu złożenia ślubów i pozostawienie go na ołtarzu przez całą Ofiarę Eucharystyczną – jest to symboliczny wyraz oddania całego życia Umiłowanemu i gotowości do złożenia ofiary z samej siebie.

Następnie odmówiona została nad Siostrą modlitwa błogosławieństwa, po której odbył się obrzęd wieczystych zaślubin s. Moniki z Jezusem Chrystusem. Znakiem, który temu towarzyszył, było przyjęcie przez Siostrę obrączki będącej symbolem miłości i wierności.

Świadkami tego wydarzenia były współsiostry oraz rodzina i przyjaciele s. Moniki, którzy licznie zebrali się, aby współdzielić z nią radość pójścia za Chrystusem.  

Życzymy s. Monice od Trójcy Świętej, aby trwała w miłości Boga (por. J 15, 9), była wsłuchana w Jego głos i pozostała Mu wierna, tak aby przynosić owoce życia tym wszystkim, do których Pan ją pośle.

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia