logo
Aktualności

Zmierzyć się z krzyżem

W Białogórze, nad morzem, w pięknie położonym domu rekolekcyjnym, w dniach od 2 do 8 września 2019 r., odbywały się rekolekcje modlitwy Jezusowej z pisaniem ikony krzyża i połączone z postem Daniela. Rekolekcje – warsztaty prowadziła s. Weronika Dryl wraz z panią Haliną Urban. Zarówno dla uczestników jak i prowadzących było to piękne doświadczenie duchowe i ciekawa przygoda artystyczna. Zaczynaliśmy od gruntowania i szlifowania własnej deski pod ikonę, co przypominało trochę prace murarskie. Później każdy z uczestników miał możliwość przedstawienia krzyża i zrobienia rysunku według własnej kompozycji. Nie było to łatwe, ale czyniło ikonę bardzo osobistą. Ucieranie pigmentów, przygotowanie tempery jajecznej zatrzymało nas na chwilę w kuchni, by w końcu dobrać kolor i położyć plamy oraz pierwsze kreski pędzlem. A wszystko w klimacie modlitwy i codziennego wołania do Ducha Świętego: prowadź moją rękę, bym godnie i doskonale przedstawił Twój święty obraz…

Był to czas odkrywania własnych możności i niemożności, uczenia się cierpliwości i pokory – zwłaszcza, gdy trzeba było kolejny raz zaczynać od początku – a także mierzenia się z tematem cierpienia w życiu. Każdego dnia był czas na Mszę św., krótką konferencję, medytację biblijną i trwanie w ciszy na modlitwie Jezusowej. Gdy kolejne warstwy farby schły, my wykorzystywałyśmy czas na dobre rozmowy i spacer nad morze. Rekolekcje zakończyły się poświęceniem ikony i dzieleniem się doświadczeniem, które ubogaciło nas wszystkich, np. taką wypowiedzią:

Czas pisania ikony był dla mnie przede wszystkim czasem rekolekcji, tj. spotkania na nowo: Bóg i ja. W trudzie, nieudolności, poddaniu, ale i w zachwycie, w nabraniu sił na nowo i zaczynaniu od początku. Był to dla mnie czas pięknych rekolekcji w pełnym tego słowa znaczeniu. Na wszystko jest czas, na pracę, modlitwę Jezusową, która jest wołaniem o Miłosierdzie i oddaniem czasu Panu, a także pięknym spotkaniem z drugim człowiekiem. Z serca polecam. Justyna

s.Weronika Dryl OSU

Uroczystość Bożego Ciała

Eucharystia jest szczególnym darem miłości. Jest darem, który może zaspokoić duchowy głód każdego człowieka. Jest chlebem z nieba, który daje życie światu (por. J 6,33). Eucharystia jest nie tylko darem, jest przede wszystkim chlebem życia, jest Bogiem, który wychodzi na spotkanie człowieka, przychodzi aby nas nawiedzić.

Na dziś

W duchowej radości
przejdźmy przez to nasze krótkie życie.

św. Aniela Merici