logo
Aktualności

Zmierzyć się z krzyżem

W Białogórze, nad morzem, w pięknie położonym domu rekolekcyjnym, w dniach od 2 do 8 września 2019 r., odbywały się rekolekcje modlitwy Jezusowej z pisaniem ikony krzyża i połączone z postem Daniela. Rekolekcje – warsztaty prowadziła s. Weronika Dryl wraz z panią Haliną Urban. Zarówno dla uczestników jak i prowadzących było to piękne doświadczenie duchowe i ciekawa przygoda artystyczna. Zaczynaliśmy od gruntowania i szlifowania własnej deski pod ikonę, co przypominało trochę prace murarskie. Później każdy z uczestników miał możliwość przedstawienia krzyża i zrobienia rysunku według własnej kompozycji. Nie było to łatwe, ale czyniło ikonę bardzo osobistą. Ucieranie pigmentów, przygotowanie tempery jajecznej zatrzymało nas na chwilę w kuchni, by w końcu dobrać kolor i położyć plamy oraz pierwsze kreski pędzlem. A wszystko w klimacie modlitwy i codziennego wołania do Ducha Świętego: prowadź moją rękę, bym godnie i doskonale przedstawił Twój święty obraz…

Był to czas odkrywania własnych możności i niemożności, uczenia się cierpliwości i pokory – zwłaszcza, gdy trzeba było kolejny raz zaczynać od początku – a także mierzenia się z tematem cierpienia w życiu. Każdego dnia był czas na Mszę św., krótką konferencję, medytację biblijną i trwanie w ciszy na modlitwie Jezusowej. Gdy kolejne warstwy farby schły, my wykorzystywałyśmy czas na dobre rozmowy i spacer nad morze. Rekolekcje zakończyły się poświęceniem ikony i dzieleniem się doświadczeniem, które ubogaciło nas wszystkich, np. taką wypowiedzią:

Czas pisania ikony był dla mnie przede wszystkim czasem rekolekcji, tj. spotkania na nowo: Bóg i ja. W trudzie, nieudolności, poddaniu, ale i w zachwycie, w nabraniu sił na nowo i zaczynaniu od początku. Był to dla mnie czas pięknych rekolekcji w pełnym tego słowa znaczeniu. Na wszystko jest czas, na pracę, modlitwę Jezusową, która jest wołaniem o Miłosierdzie i oddaniem czasu Panu, a także pięknym spotkaniem z drugim człowiekiem. Z serca polecam. Justyna

s.Weronika Dryl OSU

I Niedziela Adwentu

W sposób widzialny, w pełni i w majestacie przybędzie powtórnie w momencie Paruzji. Dlatego trzeba czuwać i przygotowywać się podczas ziemskiego życia na tak ważne wydarzenie, które zadecyduje o naszym wiecznym przeznaczeniu. Najlepszym przygotowaniem jest odpowiedzialne przeżywanie każdego dnia wśród ludzi okazując im życzliwość, miłość, współczucie, pomoc, zrozumienie i przebaczenie. 

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici