logo
Aktualności

Zaproszenie na spotkanie naszych Rodzin

Zapraszamy rodziców i bliskich naszych Sióstr na kolejne spotkanie Rodzin. Odbędzie się ono – jak zawsze – u stóp Pani Jasnogórskiej w urszulańskim klasztorze w Częstochowie, w dniach 8-10 marca 2024 r.

Zgodnie z tradycją, rozpoczniemy je Drogą Krzyżową i Nieszporami o godz. 17.00, a zakończymy niedzielnym obiadem.

Zgłoszenia proszę kierować do: s. Christofory Kubas OSU.

3 Maja 2/4
42-217 Częstochowa
tel. 034/324-16-39/728891103
e-mail: osu-czest@osu.pl

s. Halina FIlipek OSU

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia