logo
Aktualności

„ZaDOMowieni w BOGU”

W dniach 17-19 marca 2023 roku, rodziny z Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku spotkały się w Korbielowie na rekolekcjach weekendowych pt. „Rodzina w nowej odsłonie”. To pierwsze takie wyjazdowe rekolekcje w naszej rybnickiej społeczności szkolnej.

Wspólnota szkolna rodzin „Zadomowieni w Bogu” ma swoje źródło i początek w Krakowie, w Szkole Podstawowej nr 159 Sióstr Urszulanek UR. Naszym pragnieniem jest, aby w innych szkołach prowadzonych przez urszulanki istniały również grupy, wspólnoty rodzin, które chcą ze sobą przebywać również poza szkołą, formować się i wspierać duchowo. Wyjazd weekendowy jest wspaniałą okazją do tego, aby poznawać się nawzajem, zawiązywać wartościowe relacje i umacniać się wzajemnie w wierze.

Dzięki temu, że rekolekcje odbyły się w Korbielowie, w domu rekolekcyjnym dominikanów, mieliśmy zapewnioną wspaniałą opiekę duchową i duszpasterską. Był to wyjątkowy czas wsłuchiwania się w Słowo Boże, adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie i uczestnictwa w Eucharystii. Myślą przewodnią spotkania było „zadomowienie”, „udomowienie” w Bogu czyli bycie w domu Ojca i świadomość swojej tożsamości jako dziecka Bożego. Zagubienie i odejście od domu zaczyna się w momencie, gdy zapominamy kim jesteśmy i kim jest Ojciec. Ewangelia o „Miłosiernym Ojcu”, nazywana również „Historią dwóch braci”  była dla nas inspiracją i podstawą do pogłębionej refleksji.

Oprócz duchowego umocnienia, małżeństwa miały okazję do wejścia na nowo w szerokie zagadnienie relacji małżeńskich, temperamentów, komunikacji bez przemocy i sposobów wyrażania swojej miłości. Zajęcia i warsztaty prowadziło jedno z małżeństw naszej szkoły oraz siostry urszulanki.

Podczas gdy dorośli uczestniczyli w konferencjach formacyjnych i duchowych, dzieci pod czułą opieką siostry  i dwóch urszulańskich licealistek spędzały czas na zabawie, zajęciach ruchowych na boisku i placu zabaw oraz tworzeniu prac plastycznych wewnątrz budynku.

Pogoda była wyjątkowo słoneczna i zachęcająca do spaceru, dlatego też niektóre rodziny skorzystały w sobotę z poobiedniej propozycji wędrówki w góry. Nie zabrakło również „przerw kawowych”, w czasie których małżonkowie mogli ze sobą swobodnie rozmawiać, dzielić swoim doświadczeniem i zacieśniać więzi.

Nasz Bóg jest Bogiem cudów. W Nim jest nasze życie, radość, płodność i obfitość życia. Doświadczyliśmy tego w ten piękny, rodzinny weekend w Korbielowie.

S. Jana Krogul OSU

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Trójca Święta jest też wzorem dla Kościoła. Jesteśmy w nim wezwani do jedności i wzajemnej miłości, która jest konkretnym świadectwem naszej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia