logo
Aktualności

„ZaDOMowieni w BOGU”

W dniach 17-19 marca 2023 roku, rodziny z Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku spotkały się w Korbielowie na rekolekcjach weekendowych pt. „Rodzina w nowej odsłonie”. To pierwsze takie wyjazdowe rekolekcje w naszej rybnickiej społeczności szkolnej.

Wspólnota szkolna rodzin „Zadomowieni w Bogu” ma swoje źródło i początek w Krakowie, w Szkole Podstawowej nr 159 Sióstr Urszulanek UR. Naszym pragnieniem jest, aby w innych szkołach prowadzonych przez urszulanki istniały również grupy, wspólnoty rodzin, które chcą ze sobą przebywać również poza szkołą, formować się i wspierać duchowo. Wyjazd weekendowy jest wspaniałą okazją do tego, aby poznawać się nawzajem, zawiązywać wartościowe relacje i umacniać się wzajemnie w wierze.

Dzięki temu, że rekolekcje odbyły się w Korbielowie, w domu rekolekcyjnym dominikanów, mieliśmy zapewnioną wspaniałą opiekę duchową i duszpasterską. Był to wyjątkowy czas wsłuchiwania się w Słowo Boże, adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie i uczestnictwa w Eucharystii. Myślą przewodnią spotkania było „zadomowienie”, „udomowienie” w Bogu czyli bycie w domu Ojca i świadomość swojej tożsamości jako dziecka Bożego. Zagubienie i odejście od domu zaczyna się w momencie, gdy zapominamy kim jesteśmy i kim jest Ojciec. Ewangelia o „Miłosiernym Ojcu”, nazywana również „Historią dwóch braci”  była dla nas inspiracją i podstawą do pogłębionej refleksji.

Oprócz duchowego umocnienia, małżeństwa miały okazję do wejścia na nowo w szerokie zagadnienie relacji małżeńskich, temperamentów, komunikacji bez przemocy i sposobów wyrażania swojej miłości. Zajęcia i warsztaty prowadziło jedno z małżeństw naszej szkoły oraz siostry urszulanki.

Podczas gdy dorośli uczestniczyli w konferencjach formacyjnych i duchowych, dzieci pod czułą opieką siostry  i dwóch urszulańskich licealistek spędzały czas na zabawie, zajęciach ruchowych na boisku i placu zabaw oraz tworzeniu prac plastycznych wewnątrz budynku.

Pogoda była wyjątkowo słoneczna i zachęcająca do spaceru, dlatego też niektóre rodziny skorzystały w sobotę z poobiedniej propozycji wędrówki w góry. Nie zabrakło również „przerw kawowych”, w czasie których małżonkowie mogli ze sobą swobodnie rozmawiać, dzielić swoim doświadczeniem i zacieśniać więzi.

Nasz Bóg jest Bogiem cudów. W Nim jest nasze życie, radość, płodność i obfitość życia. Doświadczyliśmy tego w ten piękny, rodzinny weekend w Korbielowie.

S. Jana Krogul OSU

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Nie traćcie ducha.

św. Aniela Merici