logo
Aktualności

Z życia junioratu wzięte…

Zwyczaj Kursu Formacji Juniorackiej w Trzebini jest okazją do wspólnego spotykania naszego urszulańskiego junioratu. Jednak sytuacja związana z koronawirusem pokrzyżowała i te plany, stąd też pomysł naszego wewnętrznego spotkania junioratu w Krakowie, które odbyło się w sobotę, 6 czerwca 2020 roku. 

Choć sesja spędza już sen z powiek, a zakończenie roku szkolonego zbliża się wielkimi krokami, zawsze dobrze jest się spotkać razem. Tematem przewodnim, który nam towarzyszył była MISJA APOSTOLSKA. Wielką radość i wzajemne ubogacenie
przyniosło nam dzielenie się tym, co należy do istoty naszej misji jako Urszulanek Unii Rzymskiej oraz jakie są nasze pragnienia, ale też obawy związane z jej realizacją.

Rozpoznanie MISJI wiąże się z wsłuchaniem w znaki czasu i potrzeby Kościoła, a przede wszystkim w głos Boga, w którym odkrywamy Jego szczególny plan dla nas. Właśnie teraz, kiedy świat bezradnie stanął w miejscu w obliczu kryzysu epidemicznego, tym bardziej potrzebujemy usłyszeć ten głos, który właśnie przez MISJĘ daje nam odkryć nowe drogi nadziei dla nas i tych, do których nas posyła.

s. Anna Kalecińska

 

 

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia