logo
Aktualności

„ZA CO WARTO ŻYCIE ODDAĆ” – 9 dni duchowej podróży serca

Zapraszamy do wypłynięcia, razem ze św. Urszulą, męczennicą, na głębiny własnej duszy. Tak jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, Urszula towarzyszyła i przewodziła innym w wierze i w życiu oddanym Bogu, tak i dziś chce nam towarzyszyć w naszej duchowej wędrówce.

W oczekiwaniu na jej liturgiczne wspomnienie (21 października), uczyńmy Ją szczególną przewodniczką podróży po morzach i lądach naszego wnętrza.

Zapraszamy na nasz kanał YouTube: Urszulanki Unii Rzymskiej
Każdego dnia można będzie skorzystać z krótkiego wprowadzenia w temat dnia i jednocześnie łączyć się we wspólnej modlitwie za wstawiennictwem naszej Patronki.
Niech wyprasza nam potrzebne łaski!

 

 

Dzień 1: Męstwo

Słowo Boże do rozważenia i osobistej modlitwy:

„Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się,
gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci.”   Pwt 31, 6

Dzień 2: Odwaga

„Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się.” Mt 14, 27

Dzień 3: Czystość

„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.” Ps 51, 12

Dzień 4: Wiara

„Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.”  Hbr 12,2

Dzień 5: Pokój
„Jezus jest naszym pokojem!” Ef 2,14

Dzień 6: Nadzieja

„Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja.” Ps 62, 6

Dzień 7: Służba/ SERVIAM

„Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.” J 13, 15

Dzień 8: Wierność

„Niech miłość i wierność cię strzeże; przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz,
a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi. Prz 3, 3-4

Dzień 9: Miłość

„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.” 1J 4, 16

 

Modlitwa do św. Urszuli

Święta Urszulo,

naucz nas swoim życiem tak jak Ty kochać i uwielbiać Boga.
Naucz nas znajdować męstwo i odwagę u ich źródeł - w Bogu.
Naucz nas żyć życiem nie tylko czystym, ale radosnym i otwartym.

Wypraszaj nam łaskę, by Bóg otworzył nam oczy,
abyśmy tak jak Ty dostrzegali drugiego człowieka.

Pomóż nam, byśmy w każdej chwili i w każdym miejscu
byli gotowi do obrony godności własnej i bliźniego.

Dopomóż nam iść wiernie za Jezusem,
wytrwać i nie zboczyć z wytyczonej  nam drogi. Amen

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Trzeba słuchać rad i natchnień,
które Duch Święty nieustannie wzbudza
w sercach naszych.

św. Aniela Merici