logo
Aktualności

XXVI Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

 W 1997 roku papież Jan Paweł II ustanowił dzień modlitwy za kobiety i mężczyzn, którzy poświęcili swoje życie Bogu w życiu konsekrowanym. „We współczesnym świecie trudniej jest żyć jako osoba konsekrowana” – stwierdza niejednokrotnie papież Franciszek.

Niech więc nasza modlitwa i życzliwość pomoże wiernie i twórczo trwać tym, którzy już odpowiadają na Boże wezwanie i napełni odwagą serca tych, których Bóg teraz powołuje.

Osobom konsekrowanym i tym, którzy rozeznają swoje życiowe powołanie dedykujemy słowa Jana Pawła II:

„…kobiety konsekrowane, które usłyszałyście wezwanie, by pójść za Chrystusem z sercem niepodzielnym, czystym, ubogim i posłusznym.

Niestrudzenie odpowiadajcie z wiernością na tę jedyną Miłość waszego życia. Życie konsekrowane to bowiem nie tylko wielkoduszne zaangażowanie człowieka, lecz przede wszystkim odpowiedź na dar z Wysoka, który musi być przyjmowany w postawie całkowitego otwarcia. Niech codzienne doświadczanie bezinteresownej miłości Boga skłania was do pełnego poświęcenia swego życia służbie Kościołowi i braciom oraz zawierzenia Mu wszystkiego, zarówno teraźniejszości, jak i przyszłości”. (Jan Paweł II)

III Niedziela Wielkanocna

Słowa i łamanie chleba połączyły dwóch uczniów wracających z Emaus z apostołami w Jerozolimie. Uczniowie z Emaus opowiadają o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym, którego rozpoznali przy łamaniu chleba. 

Na dziś

Nie wystarczy bowiem coś zacząć,
jeśli zabraknie wytrwałości.

św. Aniela Merici