logo
Aktualności

Wywołał je Covid 19 – Internetowe Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego

Siostra Małgorzata dzieli się z nami doświadczeniem uczestnictwa i prowadzenia Internetowego Seminarium Duchowego. Mimo, iż wirus i czas kwarantanny stał się przeszkodą w organizacji różnych spotkań, z drugiej jednak strony przyczynił się do ludzkiej kreatywności i pomysłowości. Spowodował, że powstało wiele dobrych inicjatyw, wspierających duchowo wszystkich potrzebujących. 

2500 osób - to chyba największe rekolekcje w sieci, w trybie on – line. Seminarium trwało 10 tygodni. Zakończyła je wspólna modlitwa „na żywo”.

Pomysł pojawił się w gronie osób odpowiedzialnych za Katolicką Odnowę Charyzmatyczną w Polsce, czyli Odnowę w Duchu Świętym.  Ogłoszono zapisy i rozpoczęło się wielkie, tłumne zgłaszanie. 

Uczestnicy seminarium pochodzili z Polski i z zagranicy.  Po uprzednim logowaniu się na stronie, każda osoba otrzymywała co tydzień materiał do własnej pracy. Pakiet rekolekcyjny zawierał konferencje i fragmenty Słowa Bożego dostosowane do konkretnego tematu tygodnia. 

Uczestnicy podzieleni byli na grupy. Każda grupa miała swojego animatora. Raz w tygodniu poszczególne grupki spotykały się poprzez łącza internetowe na dzieleniu się Słowem Bożym.  W czasie spotkań osoby dzieliły się również swoją wiarą i mówiły o działaniu Boga w ich życiu. 

Tematyka seminarium związana była z przepracowaniem własnego życia w świetle Słowa Bożego  poddaniem Bogu całego życia. Przebaczenie, emocje, odpowiedzialność, akceptacja życia, to tylko niektóre tematy konferencji. 

Cieszę się ogromnie, że jako urszulanka mogłam zaangażować się w prowadzenie dwóch  grup. Pod opieką miałam 16 kobiet.  Grupy były zróżnicowane wiekowo i zawodowo. To było nowe wyzwanie. Dziękuję Bogu, że dane mi było widzieć i słyszeć o cudach, jakie dokonywały się w sercach tych kobiet.  Ucieszyłam się, że znalazła się osoba, której kiedyś w życiu pomogła inna, już nie żyjąca urszulanka s. Hanna Grabska. 

Kiedy fizycznie nie mogliśmy się spotykać -  to podobnie jak u św. Pawła - on był uwięziony, ale Słowo biegło, rozchodziło się na krańce świata.  Słowo Boga leczyło, uzdrawiało, było wsparciem, siłą, podnosiło, prowadziło do spowiedzi z całego życia. Porządkowało życie. 

Niech Jezus za wszystko będzie uwielbiony – s. Małgorzata Bilińska OSU

IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi.

Na dziś

Miejcie nadzieję i mocną wiarę,
że Bóg pomoże wam we wszystkim.

św. Aniela Merici