logo
Aktualności

Wspólne świętowanie w Sierczy

W niedzielę, 21 października 2018 r. wspólnota w Sierczy, podobnie jak wszystkie wspólnoty urszulańskie, obchodziła św. Urszulę, swoje patronalne święto.

sw. Urszula

W tym dniu świętowały z nami Siostry ze wspólnoty krakowskiej, które przyjechały na prezentację przygotowaną przez s. Iwonę Naglik oraz wspólne spotkanie przy urszulańskim placku. Wystąpienie s. Iwony dotyczyło życia św. Urszuli i historii sierczańskiego domu. Siostra starała się nam pokazać co było legendą, a co faktem w wydarzeniach z życia św. Urszuli i jej Towarzyszek. W drugiej części prezentacji opowiedziała o bogatych przeżyciach naszych poprzedniczek wczasiem prawie 100- letniej historii „dworku na Sierczy”, w którym w 1921r. osiedliły się siostry urszulanki.

sw. Urszula
Na spotkaniu w sali teatralnej byli obecni parafianie na czele z ks. Proboszczem, Janem Leśniakiem, przyjaciele naszej wspólnoty, sąsiedzi i dobroczyńcy. Cieszyłyśmy się zwłaszcza liczną obecnością naszych sióstr z Krakowa. Razem s Siostrami przybyła do nas, goszcząca we wspólnocie krakowskiej, s. Jane Horswill z Prowincji Angielskiej. Możemy więc powiedzieć, że nasze spotkanie z okazji św. Urszuli miało wymiar międzynarodowy i międzywspólnotowy.

dzien przedszkolaka

Po wystąpieniu s. Iwony wszyscy obecni goście zostali zaproszeni na urszulańskie ciasto. Sporo radości i wspomnień z przeszłości wniosły panie, które jako dzieci uczęszczały do tak zwanej „ochronki” prowadzonej przez siostry. Wspomnieniom nie było końca.

Cieszymy się, że poprzez wspólne świętowanie, mogłyśmy powrócić z wdzięcznością – dzięki s. Iwonie Naglik - do życia św. Urszuli i do naszej bogatej historii i życia naszych Sióstr.

s. Kazimiera Luberda

IV Niedziela Wielkanocna

Dobry pasterz jest dla swoich owiec kochającym bratem i prawdziwym, wiernym przyjacielem. Zna każdą owcę, one go też znają i idą za jego głosem. Miedzy dobrym pasterzem a jego stadem nawiązuje się serdeczna, bliska, ciepła, przyjacielska relacja. Prawdziwy pasterz zawsze ma czas i jest do dyspozycji swojego stada we dnie i w nocy. Dobry pasterz nigdy nie zawodzi.

Na dziś

Posłuszeństwo
jest w człowieku wielkim światłem,
które sprawia, że każdy czyn staje się dobry
i godny przyjęcia.

św. Aniela Merici