logo
Aktualności

Wspinaczka na szczyt góry SERVIAM

W urszulańskiej szkole podstawowej w Lublinie w dniach 14-16 lutego 2018 r. odbyły się rekolekcje wielkopostne zatytułowane „Gotowi, by służyć. SERVIAM!”. Pierwszego dnia cała społeczność szkolna zgromadziła się w kościele pobrygidkowskim, by uczestniczyć we mszy świętej i zgodnie z przypadającym Popielcem posypać głowy popiołem. Eucharystii przewodniczył ksiądz Piotr Drozd. Następnie, uczniowie - klasami wraz z nauczycielami udali się na warsztaty lub wprowadzenie w tematykę rozważań rekolekcyjnych.

rekolekcje Lublin Serviam

Tegoroczne spotkania były prowadzone przez Gości z Wrocławia: s. Janę Krogul, s. Małgorzatę Wójciak - urszulanki oraz studentki Mariolę i Danusię. Istotą pierwszego dnia było dokładne poznanie hasła „serviam", które wpisuje się w ideę wychowania urszulańskiego. Służyć mamy cały sobą i we wszystkich dziedzinach życia, na każdym kroku. Na zakończenie tego dnia rekolekcji w kaplicy szkolnej odbyło się nabożeństwo, podczas którego uczniowie obmywali sobie dłonie na znak pogodzenia się i oczyszczenia swych serc.

rekolekcje Lublin Serviam

Drugi dzień rekolekcji wielkopostnych uczniowie przeżywali pod hasłem „Kochać i służyć jak Jezus - źródło SERVIAM.” Odbyły się, jak poprzedniego dnia,  warsztaty w klasach i spotkanie w auli szkolnej. Zadaniem kilku klas było opracowanie scenek pantomimicznych na podstawie trzynastego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Jest to fragment, który opowiada o obmywaniu przez Jezusa nóg apostołom. To wymowny i znaczący tekst, w którym dostrzegamy ogromną siłę poświęcenia i wielką pokorę Chrystusa, który, będąc najwyższym nauczycielem, ma wiele szacunku dla swych uczniów. Inne klasy wykonały plakaty pt. "Serviam Jezusa i moje serviam" oraz SERVIAM / NON SERVIAM - "Nie możecie służyć Bogu i mamonie", jeszcze inne przygotowały scenki związane z przypowieścią o talentach. Owoce swojej pracy uczniowie prezentowali w auli, gdzie moderatorki dokładnie analizowały różnorodność i wieloznaczność sensów zawartych w poszczególnych wystąpieniach. Podsumowaniem rozważań była wspólna droga krzyżowa klas starszych, która odbyła się w Kościele pobrygidkowskim.

rekolekcje Lublin Serviam

rekolekcje Lublin Serviam

Trzeci, piątkowy dzień stanowił zakończenie rekolekcji wielkopostnych w szkole. Zgodnie z planem wszyscy spotkali się na modlitwie porannej, by następnie przejść do auli szkolnej lub udać się do klas, gdzie odbywały się warsztaty. Zajęcia polegały na stworzeniu herbu serviam i napisaniu jednego zdania, które stanowić miało syntezę wysłuchanych nauk. Wszystkie odznaki zostały zebrane i każdy uczeń losował dla siebie jedną, gdzie widniała ważna dla kogoś sentencja. W ciągu dnia uczniowie klas młodszych udali się do Katedry na wspólny różaniec fatimski z Maryją - „Misja specjalna – SERVIAM z Maryją”. Finałem trzydniowych rekolekcji była msza święta dla klas starszych, którą poprzedzała możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

rekolekcje Lublin Serviam

rekolekcje Lublin Serviam

Ostatnie dni były wspaniałym czasem, w którym każdy mógł dokonać refleksji nad sobą i po raz kolejny przyjąć Jezusa oraz bardziej otworzyć się na drugiego człowieka. 

więcej zdjęć »

rekolekcje Lublin Serviam

na podstawie informacji ze strony szkoły w Lublinie
www.urszulanki.lublin.eu

X Niedziela Zwykła

Jezus był postacią kontrowersyjną od początku swojej działalności apostolskiej. Do Chrystusa garnęli się ludzie, którzy szczerze słuchali Jego nauczania, chorzy, aby odzyskać zdrowie czy uwolnienie z mocy złego ducha. Oni uwierzyli w boskie posłannictwo Jezusa.

Na dziś

Proście Go, uniżajcie się wobec niezmierzonej potęgi Boga.

św. Aniela Merici