logo
Aktualności

Wrocław - oświadczenie

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w mediach informacjami dotyczącymi sytuacji związanych z koronawirusem w akademiku prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny we Wrocławiu oświadczam, że zasadniczą intencją podejmowanych przez Zgromadzenie działań było niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się wirusa na terenie akademika. 
Pragnę nadto zapewnić, że wszelkie podejmowane przez nas działania miały na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom zamieszkującym w akademiku i minimalizację skutków pojawienia się koronawirusa wśród jego mieszkanek.
Osoby, które mogły poczuć się potraktowane niewłaściwie lub dotknięte zaistniałą sytuacją przepraszamy.

s.Joanna Łątka
Przełożona Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu

VI Niedziela Wielkanocna

Jezus wyzwolił nas z pozycji zniewolonych sług i zaprosił do bliskiej, przyjacielskiej, głębokiej, szczerej, trwałej relacji z Sobą. Jest najlepszym Przyjacielem, który nigdy nie zawodzi, nie opuści, nie zdradzi. Na Jego wierność każdy zawsze może liczyć,  nawet  gdy zapomina o Nim, oddala się, zdradza czy  odrzuca Jego miłość.

 

 

Na dziś

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego.

św. Aniela Merici