logo
Aktualności

Wrocław - oświadczenie

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w mediach informacjami dotyczącymi sytuacji związanych z koronawirusem w akademiku prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny we Wrocławiu oświadczam, że zasadniczą intencją podejmowanych przez Zgromadzenie działań było niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się wirusa na terenie akademika. 
Pragnę nadto zapewnić, że wszelkie podejmowane przez nas działania miały na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom zamieszkującym w akademiku i minimalizację skutków pojawienia się koronawirusa wśród jego mieszkanek.
Osoby, które mogły poczuć się potraktowane niewłaściwie lub dotknięte zaistniałą sytuacją przepraszamy.

s.Joanna Łątka
Przełożona Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu

II Niedziela Adwentu

Jeśli czasem usiłujemy odnaleźć drogę i kierunek, wolność i pokój, ponieważ czujemy się zagubieni – wtedy posłuchajmy Jana Chrzciciela, który ukazuje właściwą drogę, która nawet przez pustkowie, prowadzi  do Boga. Pouczenia Jana mogą pomóc wszystkim, którzy pragną wrócić do Ojca

Na dziś

Dusza czuje się wezwana
podążać jedynie tą drogą,
którą jej wyznacza Ten,
za którym tak żarliwie tęskni.

św. Maria od Wcielenia