logo
Aktualności

Wrocław - oświadczenie

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie w mediach informacjami dotyczącymi sytuacji związanych z koronawirusem w akademiku prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny we Wrocławiu oświadczam, że zasadniczą intencją podejmowanych przez Zgromadzenie działań było niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się wirusa na terenie akademika. 
Pragnę nadto zapewnić, że wszelkie podejmowane przez nas działania miały na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom zamieszkującym w akademiku i minimalizację skutków pojawienia się koronawirusa wśród jego mieszkanek.
Osoby, które mogły poczuć się potraktowane niewłaściwie lub dotknięte zaistniałą sytuacją przepraszamy.

s.Joanna Łątka
Przełożona Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu

XV Niedziela Zwykła

Ewangelia podaje ważne instrukcje dotyczące sposobu życia oraz apostolskiej działalności misjonarzy. Wyposażenie ich powinno być skromne, bez zapasów, bez pieniędzy, bez zbędnych osobistych rzeczy. Wiara i ufność Apostołów w Bożą opatrzność – to priorytety w przekazywaniu orędzia o miłosierdziu najlepszego Ojca, który pragnie zbawić wszystkich ludzi.

Na dziś

Patrz na Syna Bożego
jakby dla ciebie samej przyszedł na świat.
Jest twój, jest twoim wszystkim, 
jest twoją jedyną Miłością.

św. Maria od Wcielenia